Hva med barnehagen?

Barnehagen bygger grunnmuren og legger utviklingen for skolen, og begge har en viktig rolle i vårt samfunn i 2020, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Gorm Kallestad/NTB (Illustrasjon)

Saken oppdateres.

«Vil redde skolen gjennom krisen med ekstramidler fra regjeringen,» står det å lese i Adresseavisen 10.11.20. Venstres Erling Moe sier: «Vi går knallhardt inn for å berge skolen gjennom koronakrisen,» står det videre i samme oppslag.

Samtidig refererer Adresseavisen til «foreldreopprør i skolen i Trondheim» og flere rektorer er «på ballen» og bekrefter krevende økonomiske forhold i Trondheims-skolen.

LES OGSÅ: Foreldreopprør i skolen i Trondheim: - Det startet med en stor frustrasjon

Tilbake til fortiden. Barnehagen var fra 1958 forankret i familiepolitikken og lå under Barne- og familiedepartementet frem til 2006 da den ble flyttet over til Kunnskapsdepartementet. Etter undertegnedes mening å anse som et paradigmeskifte og barnehagen ble en del av utdanningsløpet.

Hvorfor er det så viktig å kjenne sin historie, jo, fordi vi skal lære av den.

Poenget er at vi ønsker ikke at barnehagen skal tilbake til 1800 tallet og barneasylet, som kun et familietiltak, passe barn, mens foreldrene jobbet. Barnehagen har i dag et stort og viktig oppdrag, jfr Barnehageloven.

LES MER: - Det er unntakstilstand. Hvem vil være lærer i en skole under så sterkt press?

Barnehagen er første trinnet i utdanningsløpet og det krever at det satses på barnehagen og at den tilføres nødvendige ressurser.

Jeg skal ikke kjede dere med innlysende forhold i Trondheimsbarnehagene som; bemanningsnormen er ikke oppfylt gjennom hele dagen, dårlig økonomi, høyt sykefravær osv. - i bunn og grunn nettopp de samme utfordringene som Trondheimsskolen står ovenfor. Krisen, som skolen skal reddes fra med ekstramidler fra regjeringen, jfr. innledning.

Koronatiltak som blant annet redusert åpningstid har gitt barnehagene muligheten til å ha full bemanning gjennom hele åpningstiden, i tråd med bemanningsnormen. Det er av mange av oss evaluert som en suksessfaktor for kvalitet i barnehagen.

LES OGSÅ: Tre ansatte i barnehagen: Slik mener vi det kan bli bedre på jobb!

Det er også erfaringer fra koronatiltak som redusert åpningstid og inndeling i små korhorter som tilsier at barn som er vurdert for spesialpedagogisk opplegg i barnehagen har med full bemanning hatt godt utbytte av det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen, hør, hør.

Redusert åpningstid som «normalen» for å kunne innfri oppdraget vårt, vi vil vel ikke dit?

De av oss som holder oss faglig oppdatert vet at barn i førskolealder er i viktig utvikling - det er der støtet må settes inn - for å visualisere bildet, er det enkelt å se for seg huset som bygges på dårlig grunnmur - det raser.

Sats på barna, tilfør barnehagen og skolen de nødvendige ressursene. Barnehagen bygger grunnmuren og legger utviklingen for skolen - og begge har en viktig rolle i vårt samfunn i 2020.

Lykke til med budsjettprioriteringene for 2021

LES OGSÅ: Vår omsorg for barn og unge blir satt på prøve – består vi?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå