Er ikke skolebarna viktige for politikerne?

Innleggsforfatteren spør om politikerne i Trondheim prioriterer barn foran andre formål.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Den allerede hardt pressede trondheimsskolen har for lite ressurser. I høst er det kuttet lærere, spesialpedagoger og SFO-ansatte. Fra 2021 planlegges det å kutte enda mer. Det går utover framtida til barna, og aller mest de sårbare barna. Nok lærere og andre fagpersoner betyr mye for dine og mine barns læring og trygghet.

LES OGSÅ: Rådmannen vil utsette lærernormen i Trondheim

Jeg er enig i «En fars bekymringer» i Adressa, og vil takke mine barns lærere for alt de gjør for barna. Jeg deler den bekymrede fars oppfatning av lærernes betydning: «Samtidig ser jeg at mange er slitne og oppgitte. De legger ned mye tid og arbeid i få det til å fungere. De kjenner ungenes behov godt, og de vil gjerne jobbe systematisk og sette inn de tiltakene som de vet er nødvendige. Men de har ikke kapasitet til å både få til god undervisning og samtidig følge opp alt som skjer mellom ungene». Jeg vil minne om overskriften fra Adressa i november 2019: «Rekordmange ansatte syke i Trondheim-skolen».

Jeg tror mange foreldre ikke har vært kjent med situasjonen, men skolen i Trondheim har over mange år lidd under for lite ressurser. Hvordan kan dere da forsvare et kutt på 29,5 millioner i skolen over fire år? Samtidig skal det brukes kommunale midler på ny hoppbakke og skianlegg i Granåsen. Dersom man hadde greid begge deler, ville jeg ha jublet over å få ski-VM til byen. Men vi ser og opplever at Trondheim kommune ikke greier begge deler. Å droppe ski-VM og hoppbakken redder ikke skolen, men det kan være et godt første skritt på veien.

LES OGSÅ: 108 millioner skole-kroner er ikke tullet bort

Nå må politikerne i Trondheim ta en «timeout»! En sterk økning i bevilgningene til skole er det som trengs. Og da har jeg ikke nevnt manglende ressurser i barnevernet og for psykisk utviklingshemmede, blant annet. Et samfunn som prioriterer barna blir et tryggere samfunn. Også for de voksne. Hva er viktigst for politikerne i Trondheim å bruke penger på? Du som er medlem av bystyret i Trondheim har et stort ansvar, du kan utgjøre en forskjell.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå