Logopedtilbudet kan også rammes!

Saken oppdateres.

Tilbudet til elever ved TROVO står i fare for å bli drastisk redusert, jamfør reportasje i Adresseavisen 5. november. Dette inkluderer også Avdeling for logopedi (tidligere Logopedisk senter), som ifølge avisen har ca 700 «elever»/brukere innom hvert år.

Logopedtilbudet i kommunen er fra før av underdimensjonert. Mennesker med språk-, tale-, stemme og svelgevansker som trenger logopedisk hjelp har alltid vært større en tilbudet. Nå synes det å kunne bli enda vanskeligere å få kommunal logopedisk hjelp, dersom budsjettet blir ytterligere beskåret. Derfor er det et økt behov for privatpraktiserende logopeder som et supplement, slik det også er i dag. Privatpraktiserende logopeder har mønsteravtale med HELFo, som betyr at pasienten ikke trenger å betale for logopediske tjenester. HELFO dekker logopedbehandlingen dersom kommunen selv ikke har kapasitet eller kompetanse og det foreligger en dokumentasjon på behov for logopedbehandling fra lege/sykehus. Dette gjelder voksne.

LES BAKGRUNN: Over 50 årsverk må bort. - Vi går rundt her og er litt sjokkskadde

De fleste kommuner har ingen logoped tilsatt for å betjene voksne, men det legges opp til at logopedtjenester til denne målgruppen dekkes tilfredsstillende gjennom primært privatpraktiserende logopeder. Privatpraktiserende logopeder er fleksible og har et arbeidsår likt resten av samfunnet.

LES OGSÅ: Mister 280 millioner – må nedbemanne 160 årsverk i kommunen

Logopedene ved Avdeling logopedi, TROVO, er tilsatt i undervisningsstillinger. Det har de vært siden oppstart av denne kommunale logopedtjenesten i 1976. Dvs. at de arbeider 38 uker pr år og følger skoleruta. Dette er en dårlig utnyttelse av ressurser, spesielt fordi vi vet at voksenlogopedi er direkte tilknyttet helse og har svært lite felles med skoleverket.

I disse trange økonomiske tider er det på høy tid med en gjennomgang av ressurser og tjenestetilbud og hvordan privatpraktiserende logopeder kan benyttes i større grad.

«Den menneskelige organisme følger dessverre ikke skoleruta», som en nevrolog en gang formulerte det.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå