NTNU svarer: Bare digital undervisning og eksamen vil ikke være til studentenes beste

Saken oppdateres.

Vebjørn Bergem Sørheim skriver at «I jakten på kontroll mister NTNU helt kontrollen» og sier videre at det er urimelig at eksamensoppgavene endrer form når eksamen endres fra skoleeksamen til hjemmeeksamen.

Sørheim og jeg er helt enige om én ting: Det var uheldig at eksamen ble omgjort så tett på eksamen, og det er problematisk at mange eksamener må legge om til karakterskala bestått/ikke-bestått. For å unngå at det samme skal skje til neste år, har NTNU-ledelsen bestemt at det ikke vil bli avholdt skoleeksamen våren 2021. Derfor ber vi nå fagmiljøene om å legge om eksamen så langt det er mulig, slik at studentene kan få vurdering med karakterer til våren.

LES BAKGRUNN: Slik vil NTNU hindre juks på eksamen

22 UNGDOMMER: Slik er det å være ung i koronaens tid

Sørheim ser ut til å mene at frykten for juks er årsak til at mange eksamensoppgaver endres når eksamen gjøres om til hjemmeeksamen. Det er bare en liten del av forklaringen. Det er selvsagt viktig for NTNU at studentene ikke jukser, men langt de fleste av våre studenter er hederlige og jukser ikke, så det er ikke hovedgrunnen.

På en skoleeksamen kan det være tilstrekkelig å be studentene vise at de husker det som står i læreboka. På hjemmeeksamen kan man ha læreboka oppslått på skrivebordet, og da må kanskje oppgavene endres for å kunne teste om studentene har lært det de skulle. Jeg er ikke enig med Sørheim at det er urimelig å be studentene vise at de har forstått innholdet av det faget de tar. Det er i høyeste grad en del av læringsmålene i et emne.

Vebjørn Bergem Sørheim 

Mange synes det er tungt å være student i år. De forteller om ensomhet og en krevende studenttilværelse. Når jeg snakker med studenter ved NTNU om undervisningen, så sier de at det de først og fremst vil ha, er fysisk undervisning, der man kan møte andre. Det ønsker vi å tilrettelegge for så langt det er mulig. For NTNU har det vært viktig å organisere utdanningen med flest mulig aktiviteter på campus, og høyest mulig kvalitet i vurderingen. Skoleeksamen har vært en viktig del av det, og derfor sto det på planen så lenge det vi mente det ville være gjennomførbart.

LES OGSÅ: «Når regnskapet etter pandemien skal gjøres opp, vil det stå igjen mange som har ofret mye. For meg står ungdom høyt på lista»

For NTNU hadde det vært mye enklere hvis vi bare hadde bestemt at all undervisning og alle eksamener skal gjøres digitalt helt til pandemien er over. Men det ville ikke vært til studentenes beste. Derfor går vi i stedet en ganske krevende balansegang mellom å holde så mye åpent som vi kan, og ha så mye fysisk undervisning som vi kan, samtidig som vi må være forberedt på at planene kan bli endret på kort tid, med alle de utfordringene det medfører i en stor organisasjon.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå