Kommunen svarer om Torshaugløypa

Avtalen mellom kommunen og grunneier ble inngått i 1961. Nå er det satt opp et gjerde og Torshaugløypa kan ikke lenger gå fra Torshaug gård.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

I Adressa 11. november blir det i innlegget «Torshaugløypa til Bymarka nok en gang» spurt om det vil bli kjørt løype fra marka over Torshaugjordene ned til Lagmann Lindboes veg kommende vinter. Kommunens plan for sti og løype er de samme som tidligere - det skal bygges ny skiløype og tursti mellom Lagmann Lindboes veg og marka.

LES OGSÅ: Turstier og skiløyper kan forsvinne

Etter at det ble enighet om en makeskifteavtale som både sikrer kommunens interesser for areal til sammenhengende sti og løype og grunneiers interesser knyttet til landbruksareal, har det vært kommunens ansvar å følge opp med alle formelle og praktiske forhold. Forholdene er knyttet til både gjennomføring av makeskiftet og planlegging og bygging av sti og løype. Beklageligvis har ikke kommunen lyktes med ønsket framdrift i prosjektet. Nå er imidlertid de siste formalitetene i ferd med falle på plass, slik at kommunen kan gå videre med de praktiske oppgavene knyttet til nydyrking, rydding av trase og etter hvert bygging av skiløype og tursti.

LES OGSÅ: Hva blir det neste? Golfbane ved Sponhuset?

Vi rekker ikke å bygge sti og løype ferdig før til sommeren, men ser på eventuelle muligheter for en viss tilrettelegging med rydding i traseen og andre tiltak som forhåpentligvis kan gjøre det mulig med kjøring av spor allerede kommende vinter.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå