La skolene få drive opplæring frem til 22. desember

Jeg ønsker også at mine barn får feire jul med bestemor, og det løser vi med å følge smittevernreglene som finnes og eventuelle nye tiltak som måtte komme. Robert Flataas i dette innlegget..  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Elevene i grunnskolen har rett og plikt til opplæring ifølge opplæringsloven, og vi vet ganske mye om hvor den beste opplæringen blir gitt; nemlig på skolen, sammen med medelever og lærere. WHO (Verdens helseorganisasjon) og regjeringens strategi for koronautbrudd sier at smitteverntiltak som rammer barn og unge, skal være nødvendige, forholdsmessige, målrettet, medisinsk faglig begrunnet og i minst mulig grad påvirke deres hverdag.

LES OGSÅ: Å stenge ned skolene før jul er en lettvint og ufornuftig løsning

Selv om vi gjorde oss gode erfaringer ved nedstengningen i vår, må vi ikke la oss selv blende av ønsket om å drive smittevern med tanke på juleferien, basert på synsing, tro og dårlig forankrete spådommer. Jeg har ennå ikke sett en risikoanalyse som sier at smittetrykket vil øke i Trondheim like før jul. Det er heller det stikk motsatte.

Jeg vil overlate denne vurderingen til våre lokale smitteverneksperter, som jeg må få berømme. De har truffet usedvanlig godt med tiltakene de har iverksatt sammenlignet med andre byer. Jeg finner heller ingen forskning eller bevis for at tiltaket med å gi hjemmeskoledager i uken før jul er hensiktsmessig eller gir effekt på smittevernet. Og ja, jeg har forsøkt å finne noe.

Det vi derimot finner forskningsresultat på er at 61 prosent av våre elever lærer mindre ved hjemmeskolen. En gruppe forskere ved Universitetet i Oslo og Nova gjennomførte en undersøkelse blant elever på ungdoms- og videregående skoler i Oslo våren 2020.

LES OGSÅ: Vil gi elevene i Trondheim tidligere juleferie

Over 12 000 ungdommer fra 13 til 19 år svarte på spørsmål om hvordan de opplevde situasjonen med nedstenging og digital skole. Spørsmålene dekket alt fra undervisning og læring, familieliv, fritid, smittevern, livskvalitet og helse. Undersøkelsen ble gjennomført av forskerne Anders Bakken, Willy Pedersen, Tilmann Von Soest og Mira Aaboen fra Velferdsforskningsinstituttet Nova, OsloMet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Anders Bakken sier følgende:

  • Studien er viktig fordi den kan si noe om hva politikere, lærere og skolemyndigheter må være oppmerksomme på dersom det skulle bli aktuelt å stenge skoler igjen. Undersøkelsen viser videre at de fleste elevene taklet digital hjemmeskole godt. Men så mange som 61 prosent fortalte at de lærte mindre enn de pleide. Undersøkelsen viser at spørsmålene om læring peker tydelig i negativ retning.
  • Etter elevenes vurdering, var ikke perioden med hjemmeskole noen suksess rent faglig for de fleste elevene, sier Anders Bakken.

I rettferdighetens navn viser også undersøkelsen det faktum at en del mente at de lærte mer enn før (14 prosent). Men denne gruppa var langt mindre enn de som mente at de lærte mindre enn de pleier (61 ). 25 prosent svarte at de lærte litt mindre, og 36 prosent at de lærte mye mindre.

LES OGSÅ: Nå roper vi høyt om hjelp!

Det kan legges frem enda mer fakta her, men poenget er belyst. Trenger man mer informasjon ligger denne forskningen lett tilgjengelig. Spørsmålet flere må stille seg, både politikere og Utdanningsforbundet som i NRK støtter løsningen med hjemmeskole uken før jul.

  • Er det dette vi ønsker for våre barn og ungdommer? Å legge til rette for at bare 4 av 10 skal oppleve mestring denne uken?
  • Er det skolens ansvar å sørge for smittevernet i de tusen hjem, og hvilken kompetanse besitter vi for å gjøre dette?

Er hjemmeundervisning, å satse på skolen, med de forskningsresultatene vi ser? Er det til beste for elevene våre både faglig og psykososialt? Hva skal vi gjøre uken før påske, skal vi da også ta noen dager fri for å hindre smitte inn i høytiden? Jeg ønsker også at mine barn får feire jul med bestemor, og det løser vi med å følge smittevernreglene som finnes og eventuelle nye tiltak som måtte komme.

La oss overlate til ekspertene å drive risikoanalyser i forbindelse med smittevern, og la skolene få drive opplæring frem til 22. desember. Opplæringen vil som Mats Rømo beskrev inneholdet både faglig fokus inn mot en halvårsvurdering, men også sosiale sammenkomster hvor elevene våre får en juleavslutning tuftet på mandatet vårt i opplæringsloven med de smittevernreglene som da gjelder.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå