Forslaget om tidligere skoleslutt før jul er dårlig

Leder for Handel og kontor i Midt-Norge mener tidligere skolefri før jul ikke tar hensyn til yrkesgrupper som må jobbe før jul.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Til bystyret i Trondheim. Handel og Kontor region Midt-Norge registrerer at Venstre i Trondheim har foreslått tidligere skoleslutt før jul for elever og skoleansatte fra 5. skoletrinn og oppover begrunnet i smittevernhensyn. HK organiserer blant annet ansatte i varehandelen, og har den siste uken mottatt henvendelser fra tillitsvalgte og medlemmer som reagerer på Venstres forslag. De uttrykker bekymring for hvilke konsekvenser det vil få dersom det blir vedtatt.

LES OGSÅ: Erling Moe fra Venstre ønsker å gi elevene ekstra skolefri før jul

HK region Midt-Norge deler denne bekymringen. Vi mener at et slikt forslag ikke tar hensyn til arbeidssituasjonen til de yrkesgruppene som må møte på jobb, og er i tillegg bekymret for at dette kan gi økt smitterisiko. Vi vil i det følgende kort redegjøre for vårt syn. For det første er varehandelsansatte i en situasjon der de må møte på jobb uavhengig av tidlig skoleslutt eller ei. Det er ikke aktuelt med hjemmekontor for denne yrkesgruppen, slik det er for ansatte på kontor.

For det andre er desember den mest hektiske måneden i året for handelsnæringen. Særlig gjelder dette de nærmeste dagene før jul. Det betyr at de ansatte må på jobb både 21. og 22. desember. De har ikke anledning til å ta ut ferie, permisjon eller få tilpasset sin arbeidstid for å være hjemme med sine barn som følge av tidligere skoleslutt.

LES OGSÅ: Situasjonen er ikke så alvorlig at ungene bør sendes hjem

LES OGSÅ: Å stenge ned er lettvint og ufornuftig

For det tredje opplever de varehandelsansatte allerede et stort press på å ha utvidede åpningstider i desember. Dette begrunnes også i smittevernhensyn. I tillegg gjør situasjonen det vanskelig med alternativt barnepass, i og med at besteforeldre og annen familie ikke kan stille opp.

LES OGSÅ: Med bestemor i jula

Dessuten kan tidligere skoleslutt bety økt press på kjøpesentrene i de mest hektiske dagene før jul. I en tid der fritidstilbudet er begrenset sammen med at foreldrene ikke har fri, vil skoleelevene ha behov for alternative møteplasser. Kjøpesentrene kan bli en slik møteplass, og vi er bekymret for at det vil gi økt smitterisiko for ansatte, kunder og skoleelevene selv. HK region Midt-Norge vil med bakgrunn i ovennevnte be bystyret i Trondheim om å avvise Venstres forslag om tidligere skoleslutt før jul.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå