Rusfeltet trenger styrking - ikke kutt

TRONDHEIM Fossegrenda, Stavne: PÃ¥ benken, stavne-direktør Hrønn Thorisdottir  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Etter at kommunedirektør Morten Wolden la frem sitt budsjettforslag for 2021, har budsjettforslaget innen rus og psykisk helse skapt diskusjon og unødig motsetningsforhold blant brukere og ansatte innenfor rusomsorgen. Det som har satt sinnene i kok, er forslaget om å legge ned Utsikten, et overdoseforebyggende døgntilbud for rusavhengige.

LES OGSÅ: Utsikten er mye mer enn overdoseforebygging

Wolden skriver i sitt budsjettforslag at de økonomiske midlene som frigjøres ved å legge ned Utsikten, skal benyttes til å styrke integreringstiltaket Brygga. Stavne Trondheim KF drifter Brygga på oppdrag fra Trondheim kommune. Brygga er et tiltak som kan vise til gode resultater gjennom å løfte rusavhengige som kommer fra behandling i spesialisthelsetjenesten, inn i jobb, skole og selvstendige liv.

En prosess som tar tid og ofte er kronglete med en del avstikkere underveis, men mange lykkes og det gagner oss alle, den enkelte det gjelder, familien rundt og samfunnet for øvrig. Med hver femte nordmann i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet og økende antall uføre særlig blant de unge, trenger samfunnet en stor innsats for å få folk ut av offentlige stønader, inn i samfunnet og derved å bidra til fellesskapet. Det er også vår erfaring at dette er det folk aller helst vil og ønsker selv.

LES SAKEN: - Det kan gå liv, hvis dette legges ned

Så vi mener kommunedirektøren gjør gode grep ved å styrke Brygga fra å være et prosjektfinansiert tiltak over år til nå å bli et fast kommunalt finansiert tiltak. Dette er også i tråd med krav fra staten til kommunen om overtakelse av prosjektfinansierte tiltak innenfor rusfeltet og regjeringens samhandlingsreform, hvor mer av ansvaret for pasientenes behandlingsforløp legges på kommunen.

Men når det er sagt, er det slett ikke greit at fremtidig finansiering av tilbudet på Brygga går på bekostning av andre tiltak innenfor rusomsorgen i Trondheim. Rusomsorgen er kompleks og vi trenger mangfold i tilbudene til brukerne. Vi har behov for alle de tiltakene som Trondheim har bygd opp, og flere med for å gi gode tilbud til personer med utfordringer innenfor rus og psykisk helse. Trondheim kommune bruker adskillig mindre midler på området rus og psykisk helse enn andre sammenlignbare byer som Oslo, Bergen og Stavanger. Statistikk fra SSB viser dette bildet klart og slik bør det ikke være.

LES OGSÅ: Rammer en av byens mest sårbare grupper

Det vi trenger nå, er et felt som står sammen om felles satsing innenfor rus og psykisk helse i Trondheim, og ikke en linje hvor sårt tiltrengte tiltak innenfor rusomsorgen settes opp mot hverandre. Jeg håper politikerne er sitt ansvar bevisst og satser i sin budsjettbehandling på at vi fremover både kan beholde Utsikten, finansiere drift av Brygga og bygge ut tilbudene videre.

LES OGSÅ: – Gravlegger 40 års omsorg, uten at en kjeft bryr seg

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå