Vi må holde oss hjemme i kampen mot ensomheten

Politikk kan gjøre mye for å hjelpe mennesker som opplever ensomhet. Men det viktigste er at vi ser hverandre, er rause og tar vare på hverandre i en vanskelig periode, skriver Mari Holm Lønseth.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Halvparten under 30 sier de føler på ensomhet under koronapandemien. Studenter i en ny by er særlig utsatt. Eldre på sykehjem, som fra før var utsatt for ensomhet, har i lang tid vært avskåret særlig besøk. Jo bedre vi blir til å overholde smitteverntiltakene og tenke nytt om de rundt oss, jo raskere kan vi ta tilbake hverdagen for de som nå er tvunget inn i ensomhetens albuegrep. Da pandemien stengte Norge i mars, visste ingen hvor lenge dette skulle vare. Det vet vi fortsatt ikke.

LES OGSÅ: Karl fikk fortelle Erna om hvordan de jobbet mot ensomhet i bygda

Statsminister Erna Solberg kom 5. november med en innstendig oppfordring om at vi må holde oss mer hjemme. Det er dessverre den enkleste måten å unngå at helsevesenet blir overbelastet, og viktige behandlinger utsettes fordi viruset får herje igjen. Vi har sett det både her og i andre land. Det gidder vi faktisk ikke noe mer av. En anbefaling om å holde seg hjemme, betyr i praksis for mange en anbefaling om å være alene. Å være alene er ikke farlig i seg selv. Det er følelsen av ensomhet, særlig over tid, som er farlig for helsa vår. Det er de som var ensomme fra før som bærer den største byrden. Selv om noen få har mistet venner og familie på grunn av korona, så er ikke det hovedregelen. Noen blant oss hadde ingen venner i mars heller. Det knyter seg i magen av å tenke på det.

Undersøkelser viser at ensomhet var et folkehelseproblem allerede før koronakrisen. Under krisen har ensomheten vokst seg større. Over én av fire oppga i oktober at de følte seg ensomme på grunn av koronapandemien. Følelsen av ensomhet var omtrent like stor i oktober som den var i starten av pandemien. Problemet er størst blant de under 30 år. Ensomhet fjernes ikke med politiske vedtak alene. Først og fremst kan færre føle seg ensomme hvis flere tar ansvar og ser de rundt seg.

LES MER: Psykologen: Ti tips i møte med ensomheten

  1. Ta en ekstra telefon, gjerne til et familiemedlem du sjelden ser som du vet er mye alene.
  2. Gjør gjerne aktiviteter ute med andre. En tur i skog og mark er sosialt og bra for hodet.
  3. Vær åpen med andre om hvordan du har det. Mange har det tøft nå. Det blir mindre tøft om vi er åpne sammen, snakker om det og er mer bevisste på det.
  4. Hvis du sliter; engasjer deg i noe du liker. Mange lag og organisasjoner kan opprettholde noe aktivitet under strenge smittevernregler eller på nett og telefon.

Det siste, og viktigste er allikevel at vi nå alle følger de smittevernrådene som gjelder. Vi må faktisk holde oss hjemme for å bekjempe ensomheten på sikt. Når sola skinner igjen til våren, så trenger vi alle å ha muligheten til å møtes igjen. Eller bare vite at man kan, selv om jobb og hverdag raskt innhenter oss når samfunnet åpner. Samtidig trenger vi politikk for å legge til rette for at færre opplever ensomhet. Høyre mener det må utarbeides en handlingsplan for å redusere ensomhet, det må forskes mer på ensomhet, ensomhetens konsekvenser og ikke minst hvilke tiltak som er mest effektive mot ensomhet.

Ensomhet og psykiske vansker går ofte hånd i hånd. Noen utvikler psykiske problemer på grunn av ensomhet, mens andre blir ensomme som følge av psykiske problemer. De økte ensomhetsproblemene vi nå ser, gjør at vi trenger nok et løft i den psykiske helsetjenesten. Jobben er påbegynt. Skolehelsetjenesten er styrket, det er innført psykisk helsehjelp i 62 kommuner og bydeler, og det er innført pakkeforløp og fritt behandlingsvalg for psykisk helse. Ventetidene har gått ned, og det skal de fortsette å gjøre.

LES MER: Karin bor alene og kan bare ha tre nære - nå er vennelista full

Nå legges det frem en tiltakspakke rettet mot sårbare grupper. Den inneholder tiltak og midler i form av 158 millioner til tiltak for studenters psykiske helse, oppfølging og samtaletilbud til ungdom som sliter. Informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen og forebygging og hjelp for vold i nære relasjoner. Stimulering av helsefrivilligheten og fontenehusene. Politikk kan gjøre mye for å hjelpe mennesker som opplever ensomhet. Men det viktigste er at vi ser hverandre, er rause og tar vare på hverandre i en vanskelig periode. Vi må se hverandre, men vi må gjøre det hjemmefra en liten stund til.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!

På forsiden nå