Miljøpakken svarer om «snauhogst»: Hogst og fortau i Tyholtveien

Målet er å begrense inngrep mest mulig, men noen omstridte valg må vi av og til ta for å bygge godt nok, skriver Hans Kringstad i Trondheim kommune.  Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

26. november spør Svein Inge Meland om kommunen/Miljøpakken/entreprenøren forsøkte å ta vare på det grønne miljøet da vi bygde nytt fortau i Tyholtveien.

I øvre del av veien har vi felt 15 trær over en strekning på 200 meter etter avtale med grunneierne. Alle trærne langs veien er vurdert med tanke på om de kunne stå. Noen var i svært dårlig forfatning, andre var friske men sto i vegarealet. De som er felt, har det vært nødvendig å ta ned for å kunne gjennomføre fortausprosjektet.

Miljøpakken har bygd fortau med en asfaltert bredde på 2,5 meter. Dette er minstekravet for god ferdsel samtidig som bredden gjør det mulig å rydde maskinelt. Smalere fortau må brøytes med spesialutstyr, noe som øker driftskostnadene og reduserer nytten. Deler av fortauet skal brukes til snøopplag.

Bildene er tatt fra samme punkt på toppen av Tyholtveien og viser veien i 2018, før Miljøpakkens prosjekt startet, og situasjonen 8. oktober 2020, etter at ny asfalt var lagt.Svein Inge Meland


LES INNLEGGET: Må man drive snauhogst for å ruste opp ei gate?

Svein Inge Meland har helt rett i at vegetasjon er en viktig del av bymiljøet. Målet er å begrense inngrep mest mulig, men noen omstridte valg må vi av og til ta for å bygge godt nok. Myke trafikanter har hatt dårlige forhold på Tyholt, særlig vinters tid. Da Miljøpakken planla et nett av fortau i området, gikk prosjektledelsen bokstavelig talt fra tre til tre sammen med arborist for å kartlegge hva som ville være mulig å bevare. Etterpå ble blant annet Tyholtveien envegsregulert for å redusere behovet for inngrep i hager og spare trær og hekker.

Bevaring kontra hogst er et tilbakevendende tema, og meningene er delte. Enkelte beboere i området har bedt oss felle flere trær, men alle forespørsler er avslått.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå