Tenn lys og håp i verden!

Det blir ingen stappfull Domkirke denne jula. «Mange av oss vil savne å møtes i kirka til julaftensgudstjenesten, det vil rett og slett ikke være rom for alle», skriver innleggsforfatterne.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Tidlig i år møtte regnbuen oss: Fra stengte vinduer lyste barnas tegninger mot oss med budskapet: «Det skal bli bra!» Det tenker vi fremdeles, selv om vi vet at alt ikke blir som før. «Det skal bli bra». Det er fint. Vi håper og tror på det: Det kommer en vaksine. Vi vil møtes igjen, på jobb, på fest, på trening, konsert, kirkekaffe og fotballkamp.

Det blir en annerledes jul for oss alle i år. Fellesskapets høytid blir for mange en opplevelse av mer ensomhet enn vanlig, selv om vi innser at det har en hensikt: vi gjør det for å beskytte de svakeste, for fellesskapets skyld. Vi er alene for hverandre, for de av oss som trenger det mest.

LES OGSÅ: Solidaritet med vår lutherske søsterkirke i Det hellige land

Noen av oss har mistet mer enn andre. Ensomhet, sorg og avskjed er enda mer krevende nå. De av oss som er permitterte og arbeidsledige trenger mer enn vaksiner og klemmer. Mange melder at de savner fellesskapene, og kunne delta i de vanlige aktivitetene.

Samtidig som det går mot en annerledes jul i Norge, hører vi fra Kirkens Nødhjelp, det norske kirkefellesskapets egen nødhjelpsorganisasjon, og fra våre søsterkirker i andre deler av verden, at de møter mennesker hver dag som har fått livet sitt kraftig forverret, fordi pandemien drar med seg andre problemer: Pandemien gjør at langt flere enn 100 millioner mennesker står i fare for å havne i ekstrem fattigdom. De mister grunnleggende trygghet for liv og helse.

Når samfunnet er stengt ned, mister alle de millionene som lever som dagarbeidere, levebrødet sitt. Pandemien har forsterket underliggende kriser og humanitære behov. FN varsler hungersnød i flere land. Krig og konflikt tvinger mennesker til oppbrudd og flukt.

LES KOMMENTAREN: Nidarosdomen kan fortsatt overraske

Mange av oss vil savne å møtes i kirka til julaftensgudstjenesten, det vil rett og slett ikke være rom for alle. Ansatte og frivillige arbeider nå med hvordan så mange som mulig kan tilbys en kirkevandring, friluftsgudstjeneste eller annen opplevelse, fysisk eller digitalt. Det er et mål at julaftensgudstjenesten som fellesskapets sted, hvor vi kan synge julesangene vi er så glade i, samles om juleevangeliet og englenes budskap og vår bønn om fred – fred i hjertene og fred på jorden, kan deles av så mange som mulig.

Jula er barmhjertighetens og gavmildhetens tid. Og også denne jula kan du og jeg gjøre noe for det globale fellesskapet, slik vi gjør hver jul. For Kirkens Nødhjelp er gavene vi gir på julaften svært viktig for å kunne svare raskt på akutte behov når katastrofen rammer; flom, tørke, krig og flukt, jordskjelv. Noen trenger denne julegaven fra fellesskapet for å overleve det kommende året. I år er det enda større muligheter for å gi digitale gaver: på julaften, men også før eller etter. Slik kan vi være med og gjøre julefestens gode budskap om fred og barmhjertighet til virkelighet for flere, gjennom å støtte praktisk arbeid med å redde liv, lindre nød og fremme rettferdighet.

LES OGSÅ: Lyset er påslått!

Utfordret av Kirkens Nødhjelp skrev Eivind Skeie for noen år siden et femte vers til sin kjente advents-sang «Tenn lys». Han føyde til: - Det er ikke nok at vi «bare» tenner lys i seg selv. Vi må også gjøre noe, vi utfordres til å handle.

Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft og vann!

Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land!

Må ingen være redde og mangle hjem og brød,

tenn lys og håp i verden mot fattigdom og nød!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå