Kommunens brøyteredskap definerer det grønne miljøet i Trondheim!

Saken oppdateres.

Jeg har fulgt med på innleggene fra Svein Inge Meland og Miljøpakken rundt oppgradering av Tyholtveien. Her har en lokal vei omkranset av gamle trær blitt omgjort til en gold autostrada med bred bilvei påplusset et fortau på 2,5 meter. Så bredt må det være skal kommunen få brøytet det, oppgir Hans Kringstad i Miljøpakken.

LES INNLEGGET: Må man drive snauhogst for å ruste opp ei gate?

OG SVARET FRA KOMMUNEN: Hogst og fortau på Tyholt

En periode var det snakk om samme ombygging i gatestumpen vår her på Tyholt. Da Blussuvoll Alle ble bygget, trodde man biltrafikken ville øke og at gata måtte bygges ut. Også her ville 11 grønne trær i tilfelle måtte vike. Vi spurte hvorfor det måtte en sånn bredde til? Da var argumentet at «to barnevogner måtte kunne passere hverandre på fortauet». Etterpå skjønte vi at det handlet om kommunens brøytebil. Heldigvis ble trafikkøkningen så minimal at ombyggingen ikke skjedde.

Bildene er tatt fra samme punkt på toppen av Tyholtveien og viser veien i 2018, før Miljøpakkens prosjekt startet, og situasjonen 8. oktober 2020, etter at ny asfalt var lagt.Svein Inge Meland


I nærområdene rundt byen er det i dag en rekke små gater der biler kjører sakte, og der trær og hekker skaper grønne gode bomiljøer. Disse står nå i fare for kommunens «oppgradering» der det skaper store brede transportårer, der alt grønt som står i veien må vike. Alle forstår at fotgjengere trenger ikke to og en halv meter for å kunne spasere seg en tur i området. Det er kommunens brøyteredskaper som setter standarden for hvordan våre nærmiljø vil bli seende ut. Enn om man tenkte andre veien og byttet utstyr i kommunen i stedet for å skape trafikkårer der biler kjører raskere og der miljøet forringes?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå