Massedeponier og tungtrafikk - åpent brev til bystyre

Tungtrafikken går rett forbi Utleirahallen som brukes av flere skoler, lag og organisasjoner.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

  • Risvollan borettslag, v. Henriette H. Kvam, daglig leder
  • Utleir velforening (9 borettslag og sameier), v Morten Engeset-Nordanger, styreleder
  • Utleira IL, v. Pål B. Wahl, daglig leder
  • Huseierlag Stendalsflata, v. Roar Andersen
  • Bjørkmyr kulturforening, v. Wenche Waagen

I forordet til Trondheim kommunes samfunnsdel (2009-2020) står det at Trondheim skal være en sunn og trygg by, åpen og inkluderende for alle, og at kommunen vil arbeide for at velferd og livskvalitet skal omfatte alle. Da er det ironisk at tryggheten og livskvaliteten for svært mange er ikke-tilstedeværende. Areal- og samferdselskomiteen går nemlig inn for at massedeponiene Bratsberg/Rundhaug og Øvre Bratsberg skal bli en realitet. Rundhaug alene innebærer 12 mill. kubikk, omregnet til ca. 250 lastebiler pr. dag over Bjørkmyr-Risvollan-Nardo-områdene, Bratsbergveien og Utleirveien, i et 40-50-årsperspektiv. Dette i en av Trondheims tettest befolka bydeler, som allerede har en tungtrafikksituasjon som er uholdbar. Det er vanvittig. Vi har lenge telt 4-500 tunge doninger pr. dag på Bjørkmyrsletta, i tillegg kommer busser og vanlig trafikk. Vi vil påpeke at utsettingen av en oppstart som komiteen går inn for, til Bjørka og Gisvold deponier er avsluttet, vil monne lite i forhold til de ødeleggende konsekvensene Rundhaug vil innebære. Avbøtingstiltak har ikke effekt, det er mengden tungtrafikk som er problemet. En risikerer nå å ofre en hel bydel.

Les mer: Er planen å samle all tungtrafikk i bydelen vår? Den kveler oss

LES OGSÅ: Beboerne blir hørt – men fortsatt sterke fronter

Forstår dere politikere konsekvensene av å si ja til dette? Tungtrafikken passerer Risvollan borettslag, Norges største med 3000 beboere, i tillegg kommer Utleir og Akka Bakka, Sollia og Stendalsflata. Og bydelen er i vekst. Mest sannsynlig snakker vi om bortimot 10.000 som vil bli berørt de kommende årene. Unger som i dag skal til Utleira, Hoeggen, Stendal og Nidarvoll skoler sykler, går og krysser de tungt trafikkerte vegene, med livet som innsats. Utleirahallen brukes av barnehager, fem skoler og flere idrettslag. Utleira Idrettslag har 2400 medlemmer som fortrinnsvis går eller sykler til aktivitetene. Disse lever med skadelig luftforurensing hver dag og det er uakseptabelt! Vi vet at langvarig eksponering fra dieseleksos fører til økt astma, nedsatt lungefunksjon og kols (WHO, 1999). Det kan føre til hjerteinfarkt hos disponerte, og sannsynligvis øke sjansen for kreft (Volker, 2005). Barn er ekstra sårbare og utsatt. Folk trener langs vegene, gang- og sykkelfeltet langs Utleirvegen er nesten ubrukelig, da man blir sugd inn i virvelen etter hver trailer som raser forbi. En miljørepresentant fra Fylkesmannen som var invitert av Bratsberg helselag bekreftet at beboere langs en sterkt trafikkert veg kunne anta å få nedsatt levetiden. Langs Bratsbergveien, som er tilkomstveg til deponiene på Bratsberg, bor folk med plenkanten helt inntil vegen.

LES OGSÅ: Naboene fortviler over tungtrafikken: – Hele huset rister

Vi har tidligere samlet 450 underskrifter, skrevet høringer og leserinnlegg, brukt vår demokratiske rett og ble lovet en helhetlig plan for bydelen. Allikevel skal det altså bli verre for vår del, og det er dypt urimelig.

Vi reagerer også kraftig på at beboerne ikke har fått mulighet til å ytre seg om planene for de svære deponiene. Det har åpenbart vært meningen at de skal gå under radaren til dem som blir mest berørt. Hvor er lokaldemokratiet i dette?

Altså, kjære bystyre. Kan vi forvente at også vår bydel skal få ta del i kommunens plan om livskvalitet og trygghet for voksne og barn? Om svaret er ja, vil en reversering av foreliggende forslag og skrinlegging av Bratsberg/Rundhaug og Øvre Bratsberg være en bra begynnelse. Denne bydelen har tatt sin del av plagene for en generasjon framover – det er nok nå.


På forsiden nå