Ord skaper holdninger, som igjen skaper diskriminerende handlinger

Med en enkel hvit kiste, tusj og papir inviterer vi hele Trondheims befolkning til aksjon for å begrave alle disse ordene, skriver NHL-lederen i Trøndelag. På bildet ser du regionleder i Norges Handikapforbund (NHF) Trøndelag, Kirsti Stenersen og leder i NHFU Trøndelag Martine Eliasson.   Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, og vi i Norges Handikapforbund (NHF) og Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU) ønsker å ta et oppgjør med alle disse ordene og holdningene som diskriminerer, utestenger og ekskluderer mange av oss til å ta del i samfunnet.

Med en enkel hvit kiste, tusj og papir inviterer vi hele Trondheims befolkning til aksjon på Nordre i dag klokken 11.00-12.30, for å begrave alle disse ordene.

LES OGSÅ: De andre i klassen uttrykker vemmelse ved å røre ved ballen som akkurat traff deg

Ordene over sier mye om hvordan man ser på funksjonshemmede. Og de er med på å skape noen holdninger med påfølgende handlinger som vi i NHF Trøndelag vil begrave.

Vet du hvor mange barer, museer, restauranter, kontor og butikker som mennesker i rullestol ikke kommer inn på i Trondheim?
Opp mot 80 prosent av norske skoler er ikke universelt utformet. Ungene sendes på egen skole, skolen i nabokommunen eller må gå i egne klasser for «sånne som dem». Norske barn har rett til å gå på nærskolen sin, men retten forsvinner tydeligvis dersom barnet har nedsatt funksjonsevne. Våre barn er også barn!

LES OGSÅ: Vi som ikke får delta i diskusjonen om våre egne liv

64 prosent av studenter med nedsatt funksjonsevne fullfører ikke videregående skole. Ingen tiltak settes inn. Over 100 000 funksjonshemmede står ufrivillig utenfor arbeidslivet, uten at noen tar dette på alvor.

Vi vil ha slutt på at vi «glemmes, gjemmes, bortforklares og tas vare på». Vi har de samme rettigheter som alle andre norske borgere og vi vil få dem innfridd nå!

Funksjonshemmede kjemper den samme kampen mot mytene, holdningene og de strukturelle barrierene som stenger oss ute, som kvinnesakskvinnene, skeive og etniske minoriteter har kjempet før oss.

LES OGSÅ: Skaff et lydbånd med sår barnegråt, la det stå på døgnet rundt i hjemmet i tre måneder

Diskriminering og egne løsninger for noen mennesker er det dyreste et samfunn kan gjøre. Ressurser sløses vekk på slike løsninger. Myten om at vi koster for mye står sterkt i Norge. Vi inviterer til holdningsendring. Vi har også sending på facebook-sidene våre fra klokken 10.00-20.00, der har vi også andre aksjoner du kan bli med på hjemmefra. Følg oss!

Vi inviterer til likestilling for ALLE og til kamp mot hatet, mot undertrykkelse og mot diskriminering. Og vi inviterer deg til å vise din støtte og ditt oppgjør med ord, setninger, holdninger, politiske vedtak og handlinger som gjør at mennesker fremdeles i 2020 blir utestengt fra samfunnet.
Møt opp på Nordre, sammen er vi sterke nok til å løfte Norge inn i en likestilt og likeverdig fremtid!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå