En seier for frivilligsentralene og en seier for distriktene!

Selv fikk jeg kjennskap til Frivilligsentralen på 90-tallet. Da var min mor en av ildsjelene som startet frivilligsentral på Rørvik, skriver Terje Settenøy, Trøndelag FrP.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Regjeringen foreslo i neste års statsbudsjett at frivilligsentralene ikke skulle få stykkfinansiering, men at støtten skulle legges inn i rammetilskuddet til kommunene etter folketall. Dette uavhengig av hvor mange sentraler det er i kommunen. Dette ville rammet spesielt hardt i små kommuner og kommuner med flere sentre. Vinnerne ville vært de store by-kommunene.

Les også: Er det lov å være optimist igjen nå?

Frivilligsentralene gjør en utrolig viktig jobb. De tilbyr ikke bare en sosial møteplass, men de arrangerer, koordinerer og legger til rette for en lang rekke aktiviteter. Frivilligsentralen bidrar til integrering, de arrangerer barselgrupper, drifter besøkstjenester, holder kurs i husflid, fremmer folkehelse med gåturer, seniordans og en lang rekke andre tilbud.

Jeg tror det er mange som ikke riktig forstår hvor mye frivilligsentralene betyr i lokalsamfunnene. Selv fikk jeg kjennskap til Frivilligsentralen på 90-tallet. Da var min mor en av ildsjelene som startet frivilligsentral på Rørvik. Den gangen var det ikke mange sentraler i Norge. Mye av de min mor og de andre gjorde, var nybrottsarbeid. Men med litt prøving og feiling så fant man etter hvert en modell som fungerte. Jeg må si jeg er stolt over den jobben min mor gjorde som leder ved Frivilligsentralen, frem til hun for noen år siden ble ufør.

Les også: Regjeringen prioriterer alkohol og snus fremfor folks helse og velferd

Jeg er også takknemlig for alle de fine opplevelsene jeg har hatt gjennom sentralen, både gjennom å ha deltatt i frivillig arbeid og gjennom møtene med folk. Jeg har gjennom frivilligsentralen blitt kjent med mange mennesker som har vært med å forme meg til den jeg er i dag. Derfor var det med forskrekkelse jeg leste at regjeringen ønsket å stikke kjepper i hjulene for den gode jobben sentralene gjør.

DEBATT: Hvordan påvirker koronapandemien din jul? Send oss ditt innlegg her.

I Norge har vi 465 sentraler, fordelt på 308 kommuner. De aller fleste av disse sentralene ville kommet dårlig ut av regjeringens forslag. Derfor er jeg glad for at jeg først fikk gehør i mitt eget parti, så fikk FrP gjennomslag i forhandlingene med regjeringen. Resultatet ble at dagens finansieringsmodell opprettholdes, det blir gitt støtte til hver enkelt sentral også i fremtiden.Det kan for våre venner på Løvebakken virke som en liten sak i et stort statsbudsjett, men for oss så er det viktig.

Tusen takk til sentralene for den jobben de gjør. Jeg skal fortsette å kjempe for at dere får best mulig grunnlag for å gjøre denne jobben.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå