Sterkt bekymret for at helsetjenestene svekkes - kan medføre «alvorlige konsekvenser»

  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

 • Rita Ottervik (Ap), ordfører
 • Mona Berger (SV), varaordfører
 • Roar Aas (Ap), gruppeleder
 • Ottar Michelsen (SV), gruppeleder
 • Erling Moe (V), gruppeleder
 • Geirmund Lykke (Krf), gruppeleder
 • Marte Løvik (Sp), gruppeleder
 • Ola Lund Renolen (MDG), gruppeleder
 • Ingrid Skjøtskift (H), gruppeleder
 • Elin Marie Andreassen (Frp), gruppeleder
 • Ranga Vorkinnslien (uavhengig), gruppeleder
 • Roald Arentz (R), gruppeleder
 • Svein Otto Nilsen (PP), gruppeleder

Formannskapet i Trondheim kommune vil med dette uttrykke sin sterke bekymring for at helsetjenestene til regionens innbyggere svekkes gjennom at Magnussen 2-modellen legges til grunn for inntektsfordelingen mellom sykehusene i regionen.

Magnussen 2-utvalget har laget en modell for fordeling av den totale rammeoverføringen mellom de fire regionale helseforetakene i landet. Modellen er ikke laget for intern fordeling innen en helseregion.

At modellen nå legges til grunn på denne måten er bekymringsfullt, og kan for St. Olavs hospital medføre at regionale funksjoner må reduseres eller i verste fall fjernes.

LES BAKGRUNN: St. Olav kan tape millioner på ny pengefordeling i sykehusene

Dette vil selvsagt kunne medføre alvorlige konsekvenser for regionens innbyggere, noe som formannskapet i Trondheim ikke kan akseptere.

St. Olavs hospital er et lokalsykehus, men også et regionsykehus som tilbyr regionaliserte helsetjenester til innbyggerne i hele Midt- Norge.

Som region - og universitetssykehus må St. Olav ivareta spesialiserte funksjoner og spesielle oppgaver.

LES OGSÅ: Full krig om helsemillioner: St. Olav møter massiv motstand

Pasienter som har Helse Nord- Trøndelag HF eller Helse Møre og Romsdal HF som lokalsykehus, men som må overflyttes eller behandles i sin helhet ved regionsykehuset er ofte mer ressurskrevende enn gjennomsnittspasienten, og har ofte behov for lengre sykehusopphold.

Dette må også kompenseres for og hensyntas ved inntektsfordelingen, noe som dagens refusjonsordning ikke tar tilstrekkelig høyde for.

LES OGSÅ: St. Olav forbereder seg på å ta imot 300 koronapasienter

Formannskapet i Trondheim understreker at et overordnet mål må være at innbyggerne i hele regionen har tilgang på sammenlignbare og gode helsetjenester.

Da må det utarbeides en modell for intern fordeling som ivaretar dette, og som bedre hensyntar merkostnader for komplekse og langvarige sykdomsforløp.

Det er derfor med stor bekymring formannskapet i Trondheim nå ber Helse Midt-Norge HF sørge for at regionsykehuset ikke settes på sparebluss, men settes istand til å ivareta sine oppgaver og innbyggerne i regionen uten at regionale funksjoner må reduseres eller falle bort.

Da må statlige overføringer til Helse Midt-Norge HF fordeles rettferdig og det må benyttes en inntektsfordeling som tar høyde for de merkostnader St. Olavs hospital har som region- og universitetssykehus, med de spesialfunksjoner dette innebærer.

Uttalelsen er på vegne av alle partier i bystyret.

Uttalelsen er fra formannskapet i Trondheim kommune om Magnussen 2-modellen. Dette skal vedtas i formannskapet 15. desember.

DEBATT: Hvordan påvirker koronapandemien din jul? Send oss ditt innlegg her.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå