Nye fylkeshus, en fornuftig investering?

Tormod Overland Fylkestingspolitiker (FrP)  Foto: privat

Saken oppdateres.

Det er ikke til å begripe! Mens resten av verden i kjølvannet av pandemien nå ser ut til å gå mot mer hjemmekontor, desentralisering, fleksible kontorløsninger og arbeidsfellesskap, vil Trøndelag fylkeskommune bygge to flunkende nye administrasjonsbygg på Steinkjer og i Trondheim. I henhold til planene vil byggene innebære en årlig økning i driftskostnader for fylkeskommunen på 14,7 millioner kroner. Har ikke fylkeskommunen bedre formål de kunne brukt 14,7 millioner til? Fylkesveier? Videregående skoler?

DEBATT: Hvordan påvirker koronapandemien din jul? Send oss ditt innlegg her.

I Trondheim skal fylkeskommunen og Bane Nord bygge 400 kontorarbeidsplasser fordelt på 11 400 m2, inkludert møte- og konferansesenter. I Steinkjer skal fylkeskommunen, Bane Nor Eiendom og Utstillingsplassen Eiendom bygge et åtte etasjers administrasjonsbygg på 7400 m2 med ca. 270 kontorarbeidsplasser og møte- og konferansefasiliteter.

Les også: Min korona-jul: Så rekker jeg deg nå med glede min hånd…?

I sakspapirene til fylkestinget i desember nevnes det, nærmest i en bisetning: «Erfaring fra siste tids bruk av digital kommunikasjon og arbeid hjemmefra er et viktig erfaringsgrunnlag som tas inn i prosessen. Nettverkslokalisering med økt grad av bemanning i noder flere steder i fylket er en del av vurderingen. To administrasjonssteder vil likevel være dominerende i nær fremtid. Det vil bli sett nærmere på fleksibilitet i avtaler for eventuelle nye administrasjonsbygg.»

Les også: Julelunsjen forvandles til et utearrangement med rattkjelker

Er det da fornuft i å sette i gang prosjektering og nybygging akkurat nå? Når vi i tillegg vet at det vil gi fylkeskommunen økte utgifter og dårligere råd til sine primærtjenester til Trøndelags innbyggere i fremtiden? Jeg mener det åpenbare svaret på dette er nei. «Distriktspartiet» Senterpartiet og maktbastionen Arbeiderpartiet vil det imidlertid tydeligvis annerledes i Trøndelag fylkeskommune. Til nå har de gitt grønt lyst til de ville planene, og lite tyder på at de vil snu i neste fylkesting.

Hadde det ikke nå vært smart å holde en fot i bakken og avvente nybygging noen år, mens en utreder de erfaringene en har gjort seg med digitale løsninger og hvordan dette vil endre arbeidslivet fremover? Erfaringer vi har gjort oss kan tyde på at fylkesadministrasjonen hadde fungert mer enn godt nok med en desentralisert modell. Kommuner rundt om i Trøndelag, som trenger innbyggere og skatteinntekter, kunne fått tilført fylkeskommunale administrative arbeidsplasser.

Les også: Ikke kom med forslag om å privatisere midt i pandemien

Ansatte i fylkesadministrasjonen kunne bodd over hele Trøndelag, ikke bare i nærheten av Trondheim og Steinkjer. Fylkeskommunen kunne leid fleksible kontorplasser ved behov i kontorfellesskap og næringshager rundt om i hele fylket, samtidig som ansatte som ønsker hjemmekontorløsninger kunne fått tilbud om det. Trøndelag fylkeskommune kunne gitt et samfunnsøkonomisk «kinderegg» til for eksempel Ørland kommune, som ser ut til å slite med å få forsvarsfamilier til å bosette seg der, på grunn av for få jobbmuligheter utenfor flystasjonen. Med fylkeskommunal hjelp i form av desentraliserte arbeidsplasser ville flere bosette seg i Ørland kommune, samtidig som vi ville fått mindre pendling (og klimautslipp) til og fra Trondheim.

Les også: Karanteneendring til liten nytte

Men slik ser det dessverre ikke ut til å gå. Tore O. Sandvik og co ser ut til å velge å gå baklengs inn i fremtiden. I stedet for å frigjøre mer penger til fylkeskommunale primærtjenester, gjennom desentralisering og redusert administrasjon og byråkrati, vil de nå binde opp mer penger til nettopp administrasjon og byråkrati, konsentrert i to nye prangende signalbygg.

Forstå det den som kan.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Mens resten av verden i kjølvannet av pandemien nå ser ut til å gå mot mer hjemmekontor, desentralisering, fleksible kontorløsninger og arbeidsfellesskap, vil Trøndelag fylkeskommune bygge to flunkende nye administrasjonsbygg, skriver innleggsforfatteren.  
        
            (Foto: Thomas Brun NTB Scanpix)

Mens resten av verden i kjølvannet av pandemien nå ser ut til å gå mot mer hjemmekontor, desentralisering, fleksible kontorløsninger og arbeidsfellesskap, vil Trøndelag fylkeskommune bygge to flunkende nye administrasjonsbygg, skriver innleggsforfatteren.   Foto: Thomas Brun NTB Scanpix

På forsiden nå