Vi delte permisjonen likt – det valget har betydd noe for oss

Da mannen min mente jeg hadde valgt feil utedress til sønnen vår, var det først en litt sår beskjed å få. Men så skjønte jeg: Det er dette det tredje skiftet handler om!

  Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Familien, næringslivet og samfunnet som helhet har alt å vinne på likestilling og mangfold, både hjemme og på jobb. For vår familie har deling av arbeidsoppgavene hjemme vært avgjørende for at vi begge har kunnet ta på oss mer ansvar på jobb.

Da min yngste sønn ble født bestemte jeg og min mann at vi ville dele permisjonen, med seks måneder hver. Da jeg var tilbake i full jobb og det etter hvert nærmet seg barnehagestart, svingte jeg innom en butikk på vei fra jobb og kjøpte utedress til minstemann. Men da jeg kom inn døren hjemme, var det ikke anerkjennelse å hente for at dressen var i boks. Min mann mente tvert imot at dette var helt feil type utedress. Han hadde googlet og lest omtaler og tester av utedresser, og så for seg en annen dress, som han mente ville egne seg mye bedre. Først syntes jeg det var litt sårt å få den beskjeden, men så tenkte jeg meg om, og skjønte at det er jo dette likestilling i hjemmet, og det såkalte tredje skiftet, handler om.

LES OGSÅ: Hvor grønt er det grønne skiftet?

Anders Sunde-Eidem tok halve permisjonen, noe familien mener har betydd mye for at de begge har klart å ta på seg mer ansvar på jobb.   Foto: PRIVAT

Det handler om at far i enda større grad må involvere seg i alle de små beslutningene som tas på løpende bånd på hjemmebane, som i sum blir en stor oppgave. Som innkjøp av utedresser, barnehagesekk, tøfler og ullundertøy. Tørking av våte sko og vasking av skittent tøy. Og det handler om at mor må være villig til å gi fra seg noe av kontrollen. At far kjøper den utedressen far synes er best, og så ferdig med det. At far tar en større del av permisjonen. Og at det er like naturlig at far er hjemme med sykt barn som mor, for å nevne noen konkrete og viktige valg som hver enkelt familie står overfor.

LES OGSÅ: På veien mot flere kvinnelige gründere

Ifølge Econas lønnsstatistikk for masterutdannede økonomer taper kvinnene 10 millioner kroner gjennom karriereløpet sammenlignet med menn. Og foreldrepermisjon er den utslagsgivende faktoren. Kvinnene klarer ikke å ta igjen lønns- og karrieretapet som permisjonen, og de påfølgende småbarnsårene, fører med seg. For å bidra til å tette dette gapet, spiller valgene vi tar på hjemmebane en helt sentral rolle.

Mangfold og likestilling er like viktig hjemme som på jobb. Forskning (State of Nordic Fathers, 2019) viser at fedre som tar lengre foreldrepermisjon, gjør en større del av arbeidet hjemme. På spørsmålet om hvem som har hovedansvaret for å holde oversikt over familiens logistikk, svarer 8 av 10 kvinner at det i hovedsak er deres jobb, mot kun 1 av 10 menn. En jevnere ansvarsfordeling hjemme vil kunne åpne for en jevnere mulighet til å håndtere mer ansvar på arbeidsplassen for begge foreldre.

Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.   Foto: PRIVAT

LES OGSÅ: Grønn verdiskaping bygger fremtidens næringsliv

Vi politikere spiller selvfølgelig også en viktig rolle. Derfor har denne regjeringen blant annet lagt frem en handlingsplan for kvinnelige gründere, og styrket aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Aktivitets- og redegjørelsesplikten innebærer at alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Et annet viktig grep regjeringen har tatt er utvidelsen av pappapermisjonen.

Det diskuteres nå hvorvidt koronakrisen og utstrakt bruk av hjemmekontor har satt likestillingen i hjemmet tilbake. Et annet perspektiv er at koronakrisen også har vist oss at flere møter kan tas digitalt og at det finnes alternativer til jobbreisen vi tidligere ikke trodde vi kunne klare oss uten. Vi har også kunnet lese om både næringslivstopper og ledere i offentlig sektor, som sier at reisevirksomheten i deres organisasjon vil bli varig redusert også etter koronakrisen. Det kan frigi tid både på jobb, og på hjemmebane.

Valgene vi alle tar spiller en rolle. Familien, næringslivet og samfunnet som helhet har alt å vinne på likestilling og mangfold, både på jobb og foran skittentøyskurven. For vår familie har likestillingen hjemme gitt barna to sidestilte omsorgspersoner. Og det delte ansvaret hjemme har vært avgjørende for at vi begge har kunnet ta på oss mer ansvar på jobb.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!

På forsiden nå