Denne saken er for viktig til at det går prestisje i den

Helge Opland på Byneset frykter kvikkleireskred. Innleggsforfatteren mener søknaden om sikring burde vært overlatt til faginstansene.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Har bygningsrådets medlemmer i Trondheim kompetanse på erosjonssikring og områdestabilisering? I Adresseavisen ser vi at Helge Opland kjemper for å få fylle på store mengder masser på eiendommen sin på Byneset som sikring mot kvikkleireskred, men møter motstand fra bygningsrådets medlemmer i Trondheim.

LES OGSÅ: 27 000 trondhjemmere bor på kvikkleire

Opland forteller at han startet prosessen med å få sikret eiendommen etter raset på Esp i 2012. De siste årene har saken vært gjennom en lang prosess med en rekke behandlinger både administrativt og politisk i Trondheim kommune. Etter en igangsettelsestillatelse i 2016, rakk Opland akkurat å starte på arbeidet, før det ble stanset.

Etter raset i 2012 ble han av NVE og Trondheim kommune oppfordret til å utarbeide en plan for å sikre hele området. Siste runde med prosjektering ble utført av Rambøll. All prosjektering var i tråd med NVEs retningslinjer om tiltak i kvikkleireområder. Det har gjennom prosessen også vært en god dialog med miljøavdelinga i Trondheim kommune for å etablere en biotop som tilrettelegger for ønsket flora og fauna. Denne saken var tidligere godkjent tre ganger av byggesakskontoret, en gang av bygningsrådet og Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Skrekkscenario med skred på Bakklandet og flodbølge i Nidelva

LES OGSÅ: Dette er områdene med mest kvikkleire i Norge

Det ble i stedet utrolig nok fattet et politisk vedtak som var i strid med alle faglige råd om å skredsikre området.
Vedtaket ble gjort i 2019 av et bygningsråd uten kompetanse på erosjonssikring og områdestabilisering? Bygningsrådet burde ha lagt til grunn at tiltaket er vurdert tverrfaglig i kommunen og hos berørte myndigheter. Tiltakshaver har begrunnet tiltaket med et ønske om å sikre eiendommen mot erosjon, og bygningsrådet burde mene at nettopp sikkerheten må være et moment som veier svært tungt.

Bygningsrådet burde lagt vekt på at tiltaket ville bidratt til økt stabilitet i et område med pågående erosjon.
Dette forholdet burde for alle i bygningsrådet veie svært tungt i vurderingen. Saken er over tid og gjennom tidligere behandlinger godt opplyst, og det er utrolig at bygningsrådet i 2019 gikk imot fagkunnskapen. Jeg håper bygningsrådet ser på denne saken på nytt og finner en løsning som er i tråd med kommunaldirektørens opprinnelige innstilling til bygningsrådet.

Det er svært viktig at NVEs retningslinjer blir fulgt ved tiltak i kvikkleireområder. Denne saken er for viktig til at det går prestisje i den. La oss lære av det tragiske leirraset på Gjerdrum. Politikerne bør holde seg langt bort fra å bestemme i slike saker, men heller støtte seg mest mulig til fagfolkene når en avgjørelse skal tas. Det er fremdeles mulighet til å finne en god løsning for alle parter i området.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!

På forsiden nå