Stortinget må opprette respekt og støtte til arbeidsfolk

John-Peder Denstad.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Stortinget samles 18. januar. Første oppgave for opposisjonen må være å opprette respekt og støtte til permitterte på grunn av regjeringas smitteverninnstramminger. Våre krav er:

  • alle midlertidige forbedringer i dagpengeordningen må videreføres
  • permitterte skal få feriepenger på dagpenger
  • permitterte studenter får rett til dagpenger
  • krisetiltak må treffe alle bedriftene som er i krise
  • bedrifter som nyter godt av krisetiltakene skal ikke kunne si opp folk eller ta utbytte.

LES OGSÅ: Slik vil de redde en knestående servicebransje

Det var LO og opposisjonen på Stortinget som i mars 2020 sikra en sosial profil i krisepakka da permitteringslønnsloven ble endret: Det ga 100 prosent lønn første 20 dager av permitteringen, forhøyet dagpengesats til 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G. Inntektsgrensa for rett til dagpenger ble senket fra 1,5 til 0,75 G, slik at flere deltidsansatte ville ha rett til dagpenger. Ordninger for omsorgslønn, sykelønn og for folk på arbeidsavklaring, lærlinger og frilansere. Vi forventer at opposisjonen forlenger alle sosiale tiltak så lenge krisa varer.

Bondevik-regjeringa med støtte fra Frp fjerna ordningen med feriepenger av dagpenger fra 1. januar 2003. Etter krav fra fagbevegelsen reverserte de rødgrønne dette etter stortingsvalget i 2005. Høyre-regjeringa til Erna Solberg gjentok i 2015 det usosiale vedtaket.

LES MER: Kompensasjonsordningen for næringslivet utvides ut april

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i 2020, fremmet de rødgrønne anmodningsvedtak om å gjeninnføre opptjening av feriepenger. Regjeringa og Frp imøtekom ikke dette. Regjeringa sparer fire milliarder på å nekte arbeidsløse feriepenger, samtidig kutta de 1,3 milliarder i formuesskatten for de rikeste. 250 000 arbeidere går dermed glipp av feriepenger til sommeren, og blir straffa tre ganger: De mister jobben, de får redusert inntekt og de fratas feriepenger.

De som allerede var arbeidsløse 12. mars i fjor da regjeringen stengte ned Norge, fikk ikke forhøyet dagpengesats som nye arbeidsløse. De fikk én koronagave: De som nådde grensen på to år for å motta dagpenger, skulle ikke miste ytelsen mens koronakrisen utfoldet seg. Men fra 1. november 2020 ble gaven tatt tilbake; gamle regler gjeninnført.

LES OGSÅ: – Det siste vi ønsker er full nedstenging

Ap, SV, Sp og Rødt foreslo i sine alternative statsbudsjetter å pålegge regjeringen å fremme tiltak for bedre inntektssikring for mottakere av dag- og arbeidsavklaringspenger som har nådd maks stønadsperiode. Høyre, Frp og KrF svar var «økt kompensasjonsgrad ved mottak av dagpenger reduserer søkeaktiviteten blant de arbeidsledige.», og de har ingen planer om å forlenge den maksimale stønadsperioden. Slike uttalelser er uakseptabel mistenkeliggjøring av arbeidsfolk.

Arbeids- og sosialdepartementet laga nylig en oversikt som viser at 32 154 langtidsarbeidsløse ligger an til å miste dagpengene i år. Da er sosialhjelp neste mulighet. For å få sosialhjelp må du tømme kontoen, låne penger og selge det du har av verdier. Samtidig mistes muligheten til å øke kompetansen. Det er en urimelig trippelstraff. Det snakkes mye om såkalt dugnad i disse koronatider, men de arbeidsløse betaler den høyeste prisen. Vi forventer at opposisjonen i Stortinget oppretter respekt og støtte til arbeidsfolk.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå