Klimaplanen er for svak på både mål og virkemiddel

Saken oppdateres.

Nå har regjeringens klimaplan kommet. At det endelig kommer en klimaplan er bra, men det som kommer er dessverre for svakt på både mål og virkemiddel. Målet i klimaomstillingen må være å holde folk i jobb, samtidig som man kutter utslipp. Da må vi vise at vi har ambisjoner, og tør å satse. Dette gjør dessverre ikke regjeringen i tilstrekkelig grad. Heldigvis har Arbeiderpartiet løsningen: Vi må forene industriarbeideren og oss klimastreikende ungdom. AUF, Arbeiderpartiet og LO har gått sammen om 55 prosent klimakutt. Regjeringens ambisjoner er for lave, og et land som Norge kan ikke ha lavere ambisjoner enn EU og andre industrialiserte land.

LES OGSÅ: Dette er nådestøtet for regjeringens klimatroverdighet

Arbeid til alle vil alltid være jobb nummer én for Ap. Skal omstillingen til lavutslippssamfunnet være rettferdig, må den sørge for arbeid til alle. Da må de tyngste skuldrene bære den tyngste børen. Dette må skje gjennom ny grønn industrisatsing hvor staten tar en aktiv rolle, støtter opp under næringslivet og stiller opp med midler. Der Høyre-regjeringen er passiv og venter på at omstillingen skal skje, vil Arbeiderpartiet være aktiv og sørge for at omstillingen skjer. Dette gjør vi blant annet ved å sette av 4,8 milliarder på grønn industrisatsing, eksempelvis innenfor hydrogen, karbonfangst- og lagring og maritim næring. Slik kutter vi i utslippene, samtidig som vi skaper morgendagens arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Vi har veldig, veldig dårlig tid

Jeg er glad for at regjeringen nå følger etter Ap og øker CO₂-avgiften. Det vil for eksempel gjøre det mer lønnsomt å satse på karbonfangst- og lagring. Likevel trengs det flere virkemidler for å realisere dette, og derfor vil Ap bevilge mer penger til å finansiere det, enn det høyreregjeringen gjør og ha større ambisjoner, enn det de har. Et eksempel er at Arbeiderpartiet vil bevilge en og en halv milliard kroner mer til å realisere anlegget på Klemetsrud i Oslo. Når vi bevilger mer penger til dette, betyr det større sjanse for at det blir realisert og mer teknologiutvikling. Denne teknologien vil også kunne brukes andre steder, og vi må også sørge for at det skjer. Et eksempel er forbrenningsanlegget på Heimdal i Trondheim, hvor vi også vil at denne teknologien skal tas i bruk.

LES LEDEREN: Riktig med elkrav til kommunene

Nå trenger vi å satse! Dette vet Ap, og dette vil Ap. I motsetning til høyreregjeringen har vi høye ambisjoner for klimapolitikken. Vi har politikken som skal til for å gjøre dette skiftet på en rettferdig måte, hvor vi kutter utslipp samtidig som vi skaper arbeidsplasser. For, arbeid til alle vil alltid være jobb nummer én for Ap.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå