Nei til godsterminal i Heimdal sentrum

De innsparinger som gjøres i kroner og øre ved å velge Heggstadmoen, er det innbyggerne i Heimdals-området som må betale i form av økt støyproblematikk og redusert bokvalitet, skriver Heimdal Arbeidrlag.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Like før jul kom anbefalingen fra Jernbanedirektoratet om at ny godsterminal skal bygges på Heggstadmoen, i tilknytning til Heimdal sentrum. Dette var nettopp det vi fryktet da den « midlertidige» terminalen ble anlagt. Midlertidige løsninger ender ofte opp med å bli permanente etter en tid. I Jernbanedirektoratets anbefaling pekes det på fordeler som reduserte kostnader og raskere byggetid ved å velge Heggstadmoen, men at det riktignok vil bli en del mer støy enn Torgård-alternativet.

LES OGSÅ: Terminalsjefen på Brattøra mener det vil foregå godshåndtering der i overskuelig fremtid

De innsparinger som gjøres i kroner og øre ved å velge Heggstadmoen, er det innbyggerne i Heimdals-området som må betale i form av økt støyproblematikk og redusert bokvalitet. Heimdal Arbeiderlag er opptatt av utviklingen av Heimdal, både som et attraktivt boområde og som et godt lokalhandelssentrum. Vi har derfor sett fram til den nye planen om sentrumsutvikling av Heimdal som kommer til behandling i bystyret i løpet av våren, og som vi ønsker å involvere både innbyggerne og næringsdrivende i arbeidet med.

LES OGSÅ: Ap-politiker sier nei til Heggstadmoen på grunn av støy

Nå kjenner vi på en avmaktsfølelse. Hvordan skal vi få en god sentrumsutvikling av Heimdal med en godsterminal på trappa? En godsterminal som vil kreve sporutvidelser, utvidelse av jernbaneovergang, hyppig godstrafikk, endring av veistruktur og økt støy- og støvbelastning.

LES OGSÅ: Debattinnlegg: - Behov for en helhetlig godsløsning

Heimdal Arbeiderlag og Trondheim Arbeiderparti kan ikke godta at innbyggerne i Heimdals-området skal bære disse belastningene for å spare inn to års byggetid og muligens 1,5 milliard kroner. Hadde man startet bygging på Torgård da dette alternativet var ferdig utredet og funnet best egnet til plassering, kunne faktisk ny godsterminal vært langt på vei ferdigstilt nå. At man faktisk ikke er kommet lenger pr. i dag er det ikke Heimdal-beboerne som skal bære byrdene av.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå