Svarer Nei til EU: Handelsavtale er ikke noe alternativ

Europabevegelsen i Trøndelag mener Nei til EU tar feil når de øsnker en handelsavtale med EU.   Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Nei til EU i Trøndelag hevder i Adressa 8. januar i år at avisen tar feil om betydningen av EØS for Norge, og begrunner dette med at britene har fått til en mye bedre avtale med EU enn det vi har. Det til tross for at de ikke har en avtale å falle tilbake på, slik som vi har med handelsavtalen fra 1973: «Vet virkelig ikke Adresseavisen at ved en oppsigelse av EØS-avtalen så trer frihandelsavtalen med EU fra 1973 (og oppdatert siden) automatisk i kraft? At den sikrer full tollfrihet på alle industrivarer? At både frihandelsavtalen og WTO-avtalen sikrer samme toll (to prosent) på laks som EØS-avtalen?».

LES OGSÅ: Distrikt-Norge trenger EØS-avtalen

Her er det flere unøyaktigheter som ikke bør få stå uimotsagt. Tollen på laks er som Nei til EU hevder nesten identisk i de avtalene som regulerer denne, EØS-avtalen med fiskebrevet, og WTO. Men tollen på for eksempel hvit fisk er vesentlig høyere utenfor EØS. Dersom avtalene med EU skulle falle bort uten å erstattes av andre avtaler, vil tollen her bli på mellom 10 og 20 prosent. Likevel er det slik at mange land, inklusive Storbritannia etter brexit, har lavere tollsatser for fisk enn det Norge har gjennom fiskebrevet og EØS.

LES OGSÅ: Mattilsynet kan ikke fortsette som i dag

Årsaken er selvsagt at det har vært viktigere for oss å beskytte landbruket vårt mot konkurranse enn å gi fiskerinæringen vår bedre vilkår. Britene har ikke noe behov for å skjerme sine bønder mot konkurranse, og får dermed lavere tollsatser for fisk enn det vi får. Markedsadgang er imidlertid mer enn toll, noe skotsk sjømatnæring allerede har fått erfare. På grunn av mer papirarbeid og inspeksjoner på grensen bruker de ferske produktene deres nå 72 timer i stedet for 24 timer til det franske markedet.

Videre, og kanskje vel så viktig, har både EØS-avtalen og handelsavtalen ett års gjensidig oppsigelsestid. Det er rimelig naivt å tro at EU skal la handelsavtalen løpe uforandret dersom vi ensidig sier opp EØS-avtalen. Handelsavtalen og EØS-avtalen er bundet sammen på mange områder, noe er regulert i den ene, annet i den andre. Fisk er regulert av begge. Sannsynligvis vil EU svare med å si opp handelsavtalen, slik at man stiller med blanke ark i nye forhandlinger.

I disse forhandlingene vil Norge representere et marked med 5,3 millioner innbyggere mot EUs 450. Sjansen for at vi får en dårligere avtale enn den vi har i dag er absolutt til stede. Til de som hevder at EU må ha fisken vår, og vil godta enhver avtale for å få anledning til å kjøpe den, er det bare å vise til de avtalene vi allerede har inngått med EU. For hver eneste utvidelse av EU har vi måttet betale litt mer for markedsadgangen vår, ved de såkalte EØS-midlene. Man behøver ikke være kjøpmann for å forstå at kunden er mektigere enn selgeren. Når det er sagt så finnes det et mye bedre alternativ enn dagens EØS-avtale. Det alternativet heter fullt medlemskap i EU.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå