Vi må tåle snøskuterspor i snøen

I ei fjellbygd med begrensede fritidsaktiviteter er tilbud om snøskuter en berikelse for dem det gjelder, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Viser til kronikk Adresseavisen 8. januar innsendt av representanter fra Trondhjems Turistforening, Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening. Premissene er lagt fra første setning i ovennevnte kronikk: «Trondheims nærmeste villmark er truet». Utgangspunktet er altså hvordan man betrakter dette med utgangspunkt i Trondheim og ikke i de berørte områder. En gjennomgangsmelodi gjennom lengre tid fra forskjellige hold har vært en skepsis til lokale/deregulerte beslutninger. En parallell er her naturligvis rovdyrforvaltninga.

LES OGSÅ: Snøskuteren har gitt meg helt nødvendig livskvalitet i en ellers vanskelig tid

Det faktum at det blir åpnet for skuterløyper, burde vært tatt positivt imot. Det vil hindre uregulert ferdsel og lettere å kontrollere. At noen likevel kan ta seg til rette er ikke bare et problem i snøskutermiljøet. Det er et faktum at mange ut fra helsemessige hensyn må benytte snøskuter for å komme seg ut i naturen. I ei fjellbygd med begrensede fritidsaktiviteter er dette en berikelse for dem det gjelder.

Kronikkforfatterne nevner paradokser. Det som virkelig er et paradoks, er det ensidige fokus på skog og fjell. Hva med motorisert ferdsel i våre havnebasseng? (Og dette uten et fastsatt løypenett). Dette har en negativ effekt på hekkende fugler. Jeg vil tro at de som tar seg fram med egen muskelkraft gjennom padling/roing heller ikke er så entydig positiv til dette.

LES OGSÅ: Snøskuterkjøring på ville veier

Det fokuseres også på elektriske skutere da dette ødelegger friluftsopplevelser for det uberørte. Dette er å trekke argumentasjonen mot snøskutere vel langt. Hvis vi skal ha respekt for de forskjellige interesser, må man tåle å se et snøskuterspor i snøen. Forfatterne av innlegget bruker også uttrykkene «motorsport» og «det brutale i lystkjøring». Dette avleder debatten.

Uakseptabel oppførsel i løypene må som ellers i samfunnet slås ned på. At politiet har begrensede ressurser, politisk bestemt, kan ikke snøskutermiljøet ta hele ansvaret for. Vil håpe at alle parter kan respektere hverandre. Vi har alle forskjellige interesser og varierte muligheter for å bruke naturen.

Les også: Satte inn småfly, to helikoptre og bakkemannskap for å kontrollere skuterkjøring

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!

På forsiden nå