Vil ha frisone mellom Trøndelag og Jämtland

Tomas Iver Hallem og fylkespolitikere på begge sider av grensen jobber for et tettere samarbeid i Midt-Norden.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Vi må ha en ny omstart for samarbeidet over grensen! Vi lever dessverre fortsatt med pandemien når vi tar fatt på det nye året. Dessverre fungerte det nordiske samarbeidet dårlig på regjeringsnivå da koronaen slo til. Våre lands ulike strategier har ført til en nødvendig grensekontroll og mange har kjent på en unødvendig mistro mellom naboer, noe vi beklager. Derfor er det viktig at vi nå forbereder en omstart for det grenseoverskridende samarbeidet.

LES OGSÅ: Jämtland blir koronarødt igjen

Jämtland/Härjedalen og Trøndelag kan vise veien for resten av Norden. Sammen utgjør vi en felles region, som vi kaller «Nordens grønne belte», med historiske røtter i midten av den skandinaviske halvøy. Fremtidspotensialet er stort om vi bruker våre forutsetninger riktig. Fylkeskommunene tar nå nye grep for økt samarbeid, og vi danner nå en felles grensekomité: Fellesrådet for Jämtland/Härjedalen og Trøndelag. Med fylket, regionen og det felles eide selskapet Naboer AB som grunnlag kan vi arbeide for et nærmere samarbeid på mange områder.

Det har vært streng grensekontroll mellom Norge og Sverige under deler av koronapandemien.  Foto: Frank Cadamarteri

For ca. seks år siden ble Senterpartiet i Trøndelag og Centerpartiet i Jämtland/Härjedalen enige om et felles manifest: «Mer samarbeid styrker Nordens grønne belte». Dette manifestet har ligget til grunn for vårt samarbeid så langt. På ett område har det skjedd noe svært positivt. Etter mange år med arbeid for å få gjennomslag er det endelig tatt avgjørelse om at Meråkerbanen skal opprustes og elektrifiseres. Vi vil innen få år ha en raskere og mer moderne togforbindelse over grensen for både gods- og persontrafikk. Dette vil knytte sammen regionen vår på en bedre måte.

LES OGSÅ: Det er tryggere å handle her enn det er å være ute i Trondheim

I det hele tatt vil Atlantbanen mellom Trondheim og Östersund og videre til Stockholm forhåpentligvis åpne nye muligheter i samarbeidet. Også andre grenseoverskridende infrastruktur, ikke minst våre felles veier, vil ha behov for forbedringer. I manifestet løftet vi også ønsket om en utredning av jernbanen Røros-Funäsdalen-Sveg. I det hele bør vi arbeide for en velfungerende og grenseoverskridende kollektivtrafikk. Det finnes en rekke områder hvor potensialet er stort. For eksempel et dyptgående og utviklet samarbeid om næringsliv, utdanning og forskning, helsevesen, rovdyrpolitikk, idrett, kultur og miljø.

I manifestet tok vi steget for å fremsnakke muligheten for Jämtland/Härjedalen og Trøndelag som en «frisone» for grenseoverskridende økonomisk samarbeid. Det bør uansett bli lettere for dem som driver bedrifter over grensen, uten vanskelige skatte- og tollregler. Ikke minst samarbeidet i reiselivsnæringen har stort potensial når grensen åpner igjen. Vi lever i en av verdens reneste regioner. Det er et konkurransefortrinn, særlig for de grønne næringene jordbruk, skogbruk, fiske og fornybar energiproduksjon. En grønn, desentralisert politikk tilrettelegger for å forvalte våre muligheter, og sammen bør vi utvikle en langsiktig og bærekraftig sirkulærøkonomi. At Trondheim har et FN-senter for bærekraftig utvikling, vil kunne bidra i den ambisjonen.

LES OGSÅ: – Jeg kjørte mest for å sjekke om grensa var åpen, og det var den

Vi ser frem til at pandemien ebber ut og at den stengte grensen skal åpnes. Jämtland/Härjedalen og Trøndelag kan vise vei i den omstarten som det nordiske samarbeidet trenger. Vi skal gjøre det vi kan for at vår visjon blir virkelighet.

 • Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører
 • Eva Hellstrand, Undersåker, regionpolitiker
 • Ada Arnstad, Skatval, fylkespolitiker
 • Håkan Larsson, Krokom, regionpolitiker
 • Hallgeir Grøntvedt, Ørland, fylkespolitiker
 • Jörgen Larsson, Östersund, regionpolitiker
 • Kari Anita Furunes, Meråker, fylkespolitiker
 • Britt-Inger Roos, Strömsund, regionpolitiker
 • Steinar Aspli, Nærøysund, fylkespolitiker
 • Johannes Andersson, Östersund, regionpolitiker
 • Per Olav Tyldum, Overhalla, fylkesleder
 • Hanna Wagenius, Östersund, distriktsordförande
 • Senterpartiet Trøndelag
 • Centerpartiet Jämtland Härjedalen
På forsiden nå