Aps forslag truer norske arbeidsplasser

Solveig Finboe, direktør i Manpower, og flere andre bemanningsbyråer er kritiske til Arbeiderpartiets programforslag når det gjelder innleid arbeidskraft.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet sier så fint at de store oppgavene løser vi best sammen, men tar samtidig til orde for å innskrenke virksomheters adgang til å leie inn arbeidskraft. Dette er et svært krevende tiltak i den situasjonen norsk næringsliv nå står i – og det vil skape store utfordringer for norsk næringsliv.

LES OGSÅ: Jeg blir provosert når ordføreren beskylder vikarer for å være et problem

Aps programforslag betyr at en reiselivsbedrift ikke vil kunne leie inn ekstra personell når koronarestriksjonene fjernes og en etterlengtet høysesong kommer. Landbruket vil ikke kunne benytte innleie til å dekke sesongbehov eller benytte seg av ansatte fra avløserlag. Store deler av konsulentbransjen vil bli forbudt, siden en stor del av deres aktivitet er å leie ut kompetent personell til prosjekter eller midlertidige behov hos kunder. Andre eksempler er når byggentreprenøren ikke finner en eneste ledig blikkenslager hos Nav, når industribedriften plutselig får en mye større ordre enn forventet eller når verftet har vunnet en kontrakt og raskt trenger et stort antall sveisere. Flere av næringene vi her viser til har allerede i dag betydelige utfordringer med å rekruttere den arbeidskraften de trenger.

Næringslivet er slik at det alltid er noen bedrifter som vil opplever store svingninger, og behovet for arbeidskraft vil derfor variere. Både fiskeri og jordbruk har sesongsvingninger. Industriaktører konkurrerer med utenlandske aktører om store kontrakter. En liten, åpen økonomi som Norge, er også utsatt endringer i markedene ute.

LES OGSÅ: Frykter mangel på helsepersonell

Når vi nå skal gjenreise Norge etter pandemien, så må vi legge til rette for en best mulig utvikling av norsk næringsliv og for nye og bærekraftige arbeidsplasser. Innleide fra bemanningsforetak har over lang tid ligget på 1–2 prosent av landets totale timeårsverk. Det betyr at bransjen i liten grad tar over for ordinære direkte ansettelser. Likevel er vårt bidrag svært viktig – fordi dette bidrar til den fleksibiliteten norske bedrifter trenger i ekstraordinære situasjoner. Nå trengs vi mer enn noen gang.

  • Vi har gitt alternative jobber til flere som er permitterte fra sin vanlige jobb i Trøndelag
  • I en usikker tid er terskelen for virksomheter å leie inn fra oss lavere enn når de selv skal ansette. Trønderske bedriftsledere har nå full fokus på å holde hjulene i gang. Der er vi deres støttespiller for å sikre både fleksibilitet og tilgang på riktig kompetanse.

LES OGSÅ: En sykepleier må jobbe seks dager mer i året på grunn av «15 minutter'n»

For å skape vekst og trygge arbeidsplasser er vi avhengig av at norsk arbeidsliv skal være trygt, produktivt og godt organisert. I bemanningsforetakene får arbeidstakerne fast ansettelse i stedet for midlertidige ansettelser hos oppdragsgiverne. Våre ansatte skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang og stillingsprosenten skal være i samsvar med bedriftens reelle arbeidskraftsbehov. Vi er avhengig av at våre utleide medarbeidere opplever at sitt ansettelsesforhold ivaretas på en god måte. Useriøse aktører må vi forhindre, uansett bransje, fordi det undergraver produktiviteten og tryggheten i arbeidslivet.

Dersom Ap nå innskrenkninger muligheten til å leie inn kritisk arbeidskraft så vil norsk næringsliv miste konkurransekraft og kontrakter til utenlandske konkurrenter. Jo flere bedrifter som går konkurs, jo færre arbeidsplasser blir det å vende tilbake til i tiden som kommer.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå