Ta praten om porno 

Redd Barna ber lærere og foreldre ta opp barns kikking på porno.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

«Før det er for sent» var tittelen på en meget sterk sak fra NRK Trøndelag publisert 9. januar. Saken handler om en gutt på ni år som ble oppslukt av grov pornografi, og om hans to fosterforeldre som var modige nok til å gripe inn og ta ansvar. Guttens historie viser hva slike ekstreme inntrykk gjør med et barns forhold til seksualitet og respekten for andre. I rapporten «Et skada bilde på hvordan sex er – Ungdoms perspektiver på porno» har Redd Barna dokumentert hvordan barn og unge både frivillig og ufrivillig eksponeres for porno på nett, og at innholdet ofte er av svært voldelig karakter.

LES OGSÅ: Hjelp, barnet mitt ser på porno. Hva skal jeg gjøre?

En av hovedutfordringene som kom fram av rapporten, er at voksne ikke tør «å ta praten». Samtidig er det nettopp dette barn og unge selv ønsker seg: At foreldre og lærere skal tørre å snakke med dem om porno på en åpen og ikke-dømmende måte. Ungdommene etterlyser også en bedre seksualitetsundervisning i skolen, som kan hjelpe dem med å utvikle en mer kritisk forståelse av porno.

Redd Barna har følgende råd til voksne: Vit at mange søker frivillig etter porno. Barn kan lete aktivt etter seksuelt innhold på nettet, og reagere med nysgjerrighet og positive følelser. Eller så kan de bli opprørt og skremt. Som forelder er det viktig at du er nysgjerrig på hva barnet ditt gjør på nett og mobil uten å være dømmende. Slik vil barnet ditt tørre å åpne seg, fortelle og få hjelp til å reflektere over hva de har sett og hvilke konsekvenser det har. Hvis barn selv har søkt etter porno frivillig, og de opplever at det tabu å snakke om det, eller at foreldre blir sinte, er det vanskelig for barna å fortelle om eventuelle ubehagelige opplevelser.

Tilgang på porno er bare to tastetrykk unna. Det er fort gjort å taste feil, klikke seg videre og få andre opplevelser enn man i utgangspunktet var ute etter. Ved søk på ord som «leke», «girls» eller «pubertet» kan barn havne på nettsteder med seksuelt innhold. Snakk med barna om at de ikke skal klikke på lenker de får tilsendt, eller vedlegg som de ikke vet hva inneholder. Det samme gjelder annonser via sosiale medier som virker ekle eller skumle. Fortell barna at de kan si ifra til deg eller en annen voksen hvis de ser bilder og filmer de synes er ekle eller skremmende.

LES OGSÅ: – Det er forferdelig for jentene å vite at de har blitt lurt

Press til å se på porno er ikke greit. Barn kan oppleve press til å se seksuelle bilder og filmer mot sin vilje. Det kan være press fra venner eller andre, for eksempel nettkontakter i spill og på sosiale medier. Derfor er det viktig at du spør barn om de opplever dette. Fortell at det ikke er greit å presse andre til å se på porno, at folk reagerer forskjellig, og at noen synes porno er skremmende og ekkelt. Barn har behov for å lære seg å håndtere press fra venner, søsken, kjærester og bekjente, slik at de ikke ser på porno mot sin vilje.

Snakk om volden i pornografien. Barn ser på ulike typer pornografi og seksuelt innhold, og mange ser på pornografisk innhold som viser krenkelser og vold, oftest mot kvinner. I en sårbar fase der barn og ungdom lurer på hva som er normalt og vanlig, kan pornografien gi et usunt og feilaktig bilde av seksualitet, forhold, kjønnsroller og sex. Snakk derfor om forskjellen på pornografi og sex, og snakk om hva slags konsekvenser pornobruk kan ha, og at barn og voksne reagerer ulikt på det de ser. Forklar gjerne også hva samtykke er.

Gi barna informasjon om seksualitet, kropp og grenser. Bidra til at barn får positiv og riktig informasjon om kropp, sunn seksualitet og samtykke. Snakk med barn om grensene mellom vanlig utprøving, uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuelle overgrep. Du må gjerne også fortelle dem om at de finner mye god informasjon om dette på ung.no og på pornoprat.no. Utfordre gjerne skolen om hva barna lærer om kropp, seksualitet og grenser, og spør om porno og seksuelt innhold på nett kan være et samtaleemne i seksualitetsundervisningen.

LES OGSÅ: Foreldre: Det er synd dersom nettovergriperen kommer dere i forkjøpet

Da fosterforeldrene konfronterte gutten første gangen, skjønte han ikke hva som var galt med det han så på. På skjermen var det videoer av vold, tortur og seksuelle overgrep mot barn og dyr. Det tok lang tid før gutten begrenset bruken. Men takket være guttens fosterforeldre og en klinisk sosionom i ungdomspsykiatrien, som våget å ta fatt på de vanskelige samtalene, fikk gutten mulighet til å sette ord på de mørke og vanskelige tankene.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå