Ikke utsett elevene for russisk rulett

Uavhengig av hva en måtte mene om eksamen som vurderingsform, så skylder vi elevene mer respekt enn å utsette et helt kull til å være prøvekaniner i et slikt eksperiment, skriver Marit Arnstad.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Kraftige protester og sterke varsellamper er tent fra mattelærere og fagpersoner i akademia mot omleggingen av vårens mattematikkeksamen. Utdanningsdirektoratets har ikke bare besluttet at hele eksamen skal gjennomføres digitalt, men de avskaffer også den to-delte eksamensordningen og innfører et prinsipp om at elevene skal ha alle hjelpemidler tilgjengelig gjennom hele eksamen – en eksamen som delvis består av flervalgsoppgaver. Advarslene mot dette er sterke. I verste fall risikerer en at elevene ikke får vist hva de faktisk kan i faget, og at dette spesielt vil gå på bekostning av de elevene som strever mest med faget.

LES FLERE INNLEGG OM DETTE TEMA:

Senterpartiet har tidligere etterlyst det faglige grunnlaget for endringene og stilt spørsmål ved hvorfor ikke fagmiljøene har vært tilstrekkelig involvert i prosessen. Vi registrerer at våre innvendinger har bred støtte blant lærere og i det akademiske miljøet. Utdanningsdirektoratet innrømmer nå også at ikke alle endringene er drøftet i høringen. Senterpartiet synes det er direkte uforsvarlig å legge om eksamensformen der de sentrale endringene ikke er forankret i fagmiljøene.

Senterpartiet er enige med lærerne i kravet om at eksamen må gjennomføres på en forsvarlig og god måte. Da er det nødvendig at eksamensform og vurderingskriterier er avklart og godt kjent i god tid før eksamensdatoen. Nå er vi allerede i gang med vårsemesteret og lærere og elever nærmer seg oppløpssiden i eksamensforberedelsene. Det haster derfor med å avklare vårens eksamensform.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Det er et paradoks at nye læreplaner brukes som begrunnelsen for endringene, når lærerne kan vise til at den nye eksamensordningen faktisk vil være i motstrid til kompetansemålene i den samme læreplanen. Senterpartiet er bekymret for at omleggingen vil forsterke forskjellene i skolen og svekke elevenes matematikkompetanse.

Uavhengig av hva en måtte mene om eksamen som vurderingsform, så skylder vi elevene mer respekt enn å utsette et helt kull til å være prøvekaniner i et slikt eksperiment. Et eksperiment som kan frata elevene muligheten til å få vist hva de kan. Elevene som denne våren avslutter opplæringen i matematikk skal i årene som kommer konkurrere med elever fra foregående og kommende kull ved søkning til høyere utdanning. En dårlig eksamen i vår vil påvirke konkurransen om studieplasser i disse elevenes disfavør.

Det er ikke for seint å snu. Men for at lærerne som skal få forberedt elevene til eksamen, så haster det. Senterpartiet mener regjeringen snarest må sette foten ned og avblåse innføringen av ny eksamensordning slik at elevene i vår sikres en rettferdig eksamen.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!

På forsiden nå