En merkedag for trygghet på jorda

Saken oppdateres.

I dag, den 22. januar, trer FNs forbudsavtale mot atomvåpen (TPNW) i kraft og blir gjeldende internasjonal lov. Det er en merkedag for trygghet på jorda! Forbudsavtalen ble fremforhandlet i FN i 2017. Samme år fikk ICAN, den Internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen, Nobels fredspris for sin pådriverrolle. Når avtalen nå er ratifisert av mer enn 50 land, trer den i kraft og blir internasjonal lov. De landene som slutter seg til avtalen, forplikter seg til ikke å besitte, utvikle, produsere, transportere, lagre eller bruke atomvåpen. Forpliktelsen gjelder for alle land som har ratifisert avtalen, og vil som gjeldende internasjonal lov skape en klar norm mot atomvåpen.

LES OGSÅ: FNs forbud mot atomvåpen trer i kraft uten Norges støtte

Atomvåpen er det verste av masseødeleggelsesvåpnene, men det siste som blir forbudt. Samtidig vet vi at konsekvensene av et atomangrep er katastrofale for mennesker, natur og miljø, og varer i generasjoner. Vi lever i ei spesielt ustabil og polarisert tid. Nedrustningsavtalene mellom USA og Russland har brutt sammen, og USA har trukket seg fra flere internasjonale samarbeid. Ikkespredningsavtalen har eksistert i 50 år, men vi opplever likevel økte spenninger, fiendtlig retorikk og starten på et nytt kjernefysisk våpenkappløp. Ekspertene sier at risikoen for bruk av atomvåpen er større enn noen gang. Derfor er det synd at flertallet på Stortinget stiller seg på feil side av historien i atomvåpenspørsmålet når de argumenterer mot et forbud.

Trondheim ble i 2019 første norske by til å støtte ICANs appell om å slutte seg til TPNW, og siden har Oslo, Bergen, Tromsø og 39 andre kommuner i Norge gjort det samme. Flere politiske parti og nesten alle ungdomspartiene går inn for at Norge skal signere avtalen. Samtidig finnes det statistikk som sier at nesten 4 av 5 i den norske befolkninga støtter forbudet. Regjeringen argumenterer imidlertid med at så lenge atommaktene ikke har signert avtalen, vil det ikke ha betydning at Norge signerer.

Men tilsvarende avtaler som gjelder forbud mot landminer og klasevåpen omfattet heller ikke landene som hadde disse våpnene. Likevel har de hatt effekt. Det har ført til nedrustning og ikke-bruk. På samme måte vil et forbud mot atomvåpen gjøre det vanskeligere å utvikle nye våpen. Våpenprodusenter vil få større problem med finansiering og omdømmet deres vil bli svekket.

LES MER: En verden uten atomvåpen er mulig

Det hevdes også at vårt medlemskap i NATO hindrer oss i å slutte oss til TPNW. Det er feil. Det står ingenting i NATO-traktaten om atomvåpen, ei heller noe annet som hindrer NATO-land å slutte seg til avtalen. Norge kan støtte FNs atomvåpenforbud og legge press på atomvåpenstatene til å gå i forhandlinger om reell og gjensidig nedrustning. Land i militærallianser med atomvåpenstater har en viktig rolle og vår holdning har betydning.

Vi mener Norge skal si tydelig ifra om at vi ønsker at statene skal nedruste og avskaffe atomvåpen. Dette gjøres best gjennom å støtte forbudsavtalen. Det vil også legge et betydelig moralsk og folkerettslig press på de landene som er væpnet med atomvåpen til å starte forhandlinger om gjensidig nedrustning. Det gir håp for en atomvåpenfri fremtid.

LES OGSÅ: Fredsprisen er åpenbart velfortjent

Sammen med klimaendringene er faren for atomkrig den største eksistensielle trusselen mot menneskeheten. Det gode i situasjonen er at vi kan gjøre noe med det. Dette er politikk. Vi har nå verktøyet gjennom en internasjonal lov. Hvis mange nok vil det sterkt nok kan vi oppnå målet om en atomvåpenfri verden. Tiden er overmoden for et sterkere press lokalt, nasjonalt og internasjonalt for at folkeretten skal følges. La oss bidra til en tryggere verden for alle!

  • Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant SV
  • Une Bastholm, stortingsrepresentant MDG
  • Mona Berger, varaordfører SV
  • Ola L. Renolen, kommunalråd MDG
  • Julie I. Hole, kommunalråd Ap
  • Gjermund B. Gorset, bystyremedlem Ap
  • Henriette L. Winnberg, leder Nei til atomvåpen Trondheim
  • Ola Dimmen, leder Besteforeldrenes klimaaksjon Trondheim og omegn
  • Bjørn Hilt, styremedlem Norske leger mot atomvåpen og Nei til atomvåpen

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå