IT som kommunalt verktøy under en pandemi

Bjørn Villa, IT-sjef i Trondheim kommune, er uenig i kritikken mot kommunens IT-beredskap under pandemien.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Da alarmen gikk i mars 2020 og verden ble truffet av pandemien, oppsto det utfordringer for alle, og vi som kommune var i så måte ikke noe unntak. Det som imidlertid var godt å kjenne på for oss som jobber med IT i Trondheim kommune, var at denne situasjonen kunne vi rent teknisk sett håndtere svært godt.

LES OGSÅ: Trøndersk familiebedrift produserer sammenleggbare hjemmekontor

Grunnlaget for vår svært gode IT-messige beredskap med å håndtere en ny arbeidshverdag for våre 15 000 ansatte, ble lagt tilbake i 2013 hvor kommunens Temaplan for IT ble politisk forankret og dannet et grunnlag for veien videre. Temaplanen pekte på at vi i den kommende perioden skulle vurdere bruk av skytjenester, som den gang var et veldig modig utsagn.

Helt konkret førte dette til at Trondheim kommune som en av de første store kommunene i 2016, gikk i skyen med sine kontorstøtteverktøy. Gjennom en offentlig anskaffelsesprosess ble skyløsningen til Google valgt, og denne ga alle ansatte tilgang på moderne digitale samhandlingsverktøy. Våre ansatte omfavnet disse verktøyene umiddelbart, og ble raskt svært digitalt moderne medarbeidere som aktivt brukte samskriving, chat, nettmøter og skylagring for dokumenter.

LES OGSÅ: Trondheim er kjent for sine tette nettverk, men nå er også de beste smalltalkerne satt på prøve

Når vi så fire år etter at vi hadde kommet oss over til IT skyen, ble truffet av en pandemi som medførte hjemmekontor, ikke lenger fysiske møter, digital hjemmeundervisning og begrensninger med besøk på helseinstitusjoner - så var våre ansatte både kompetente og modige nok til å ta den utfordringen på strak arm. For de nødvendige IT-verktøyene hadde vi allerede brukt lenge. Vi hadde den nødvendige IT-beredskapen allerede integrert i vår hverdag. I så måte ble jeg litt overrasket over en artikkel i Adressa denne uken hvor ATEA hevdet at Trondheim kommune «satt med mange digitale løsninger som de hadde kjøpt, men ikke rullet ut. Men siden vi hadde dem gikk det fort å komme i gang». Denne beskrivelsen kjenner vi oss overhodet ikke igjen i, og det har vi selvsagt formidlet til ATEA.

Men altså selv om vi allerede hadde mye på plass, så fortjener selvsagt våre kolleger i skolen og helse en spesiell honnør for sin enorme omstillingsevne, for veldig mye ble jo annerledes og det tok de på strak arm. Gjennom et enormt samarbeid, dugnadsånd, positivitet og sist men ikke minst en fantastisk rådmann og ordfører som gikk foran og viste vei så klarte vi dette.

Som representant for IT-området i Trondheim kommune er jeg stolt over måten vi har klart å understøtte vår organisasjon på i denne perioden så langt, og vi jobber nå aktivt med også å sørge for at våre kolleger i helse har det de trenger for å gjennomføre vaksinering av byens befolkning slik at vi forhåpentligvis kan se frem til en noenlunde normal sommer.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå