Det må sikres reallønnsvekst i 2021

Debattanten frykter av flere yrkesgrupper kan lønnsnedgang på grunn av prishopp på strøm.  Foto: Frank Cadamarteri

Saken oppdateres.

Før jul kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med prognoser for lønnsutvikling og prisutvikling for 2021. SSB kommer med en prognose på at lønnsveksten blir 2,1 prosent og konsumprisindeksen (prisveksten) øker med 2,5 prosent. Det ansvarlige området for den sterke prisveksten skyldes i stor grad strømprisen. I desember begynte strømprisene allerede å øke betraktelig. Det økte i snitt over landet med 17,2 prosent. I januar fortsetter de høye strømprisene, og vi som bor i Trøndelag må betale opp mot 140 øre per kwH.

LES OGSÅ: Norges Bank varsler nullrente i ett år framover

Jeg frykter at hvis ikke Stortinget og regjeringen tar ansvar og ser på avgiftsnivået når det gjelder strømprisene, så kommer det til å bli vanskelig å få til et rettferdig lønnsoppgjør i 2021 når vi i Delta skal gå til forhandlinger. Vi har så mange yrkesgrupper som ikke får den lønna de fortjener, og nå kan de bli møtt med en lønnsnedgang. Det er så mange yrkesgrupper som har bidratt langt utover hva som vanligvis forventes av en arbeidstaker for at vi skal berge oss igjennom denne pandemien. De yrkesgruppene kan ikke etter det Norge har vært igjennom det siste året, bli et offer for en reallønnsnedgang.

Den sterke prisøkningen på strøm må bli møtt med en senkning av elavgiften. Vi kan ikke risikere en håpløs situasjon i sommer når vi skal forhandle lønn hvor rammene for forhandling blir så dårlige at vi ender i streik. Det er det siste vi trenger i Norge. Delta/YS kommer til å kjempe for reallønnsvekst i 2021, med eller uten drahjelp av regjeringen og Stortinget.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå