Når politikere uten formell kompetanse plutselig blir eksperter

Saken oppdateres.

Noen mennesker bruker år av livet sitt på å studere temaer og tilegne seg reell kompetanse og virkelige kunnskaper. Andre derimot, bare synser i vei, helt uten substans. Det hersker tilsynelatende en pandemi blant grunnlovsforsamlingens medlemmer som har gitt opphav til flere epidemiologer, virologer og annen fagkompetanse over natten. Hvorfor er det ingen som spør dem: «Hvordan vet du dette med sikkerhet, da?».

LES OGSÅ: Overkjører regjeringen og tvinger gjennom forelengelse av krisetiltakene

Regjeringens grep og beslutninger under pandemien har stort sett vært en suksesshistorie. Smittetrykket i Norge er svært lavt sammenlignet med de fleste andre land. Nå vil opposisjonen ha sin del av suksessen. Det nærmer valget seg, og dermed blir korona en tilsynelatende større del av valgkampen. Det er ikke overraskende, men problematisk og ikke nødvendigvis positivt.

Her er jeg helt på linje med overlege Mads Gilbert som betegner situasjonen svært alvorlig, og viser til at all erfaring fra kriseledelse og katastrofehåndtering viser at konflikter på høyt nivå kan være helt ødeleggende. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet settes nå opp mot hverandre og brukes i et politisk spill. Det er helt uholdbart. Har noen glemt at det altoverskyggende er å bekjempe et virus og en pandemi?

LES OGSÅ: - Senterpartiet gambler med 10 000 trønderske arbeidsplasser

Det er innlysende at det finnes en balanse mellom hva som er forholdsmessige inngrep i lys av smittesituasjonen og de samfunnsmessige kostnadene. Vi som sitter i kriseledelsen i en kommune kan bare riste på hodet. Det er faktisk regjeringen og kommunene som ifølge smittevernloven har ansvaret for tiltak under en pandemi – ikke Stortinget slik en kan få inntrykk av. Og det er nettopp derfor det er viktig å trekke noen prinsipielle skillelinjer i hvem som bør ha ansvar for hva.

Jeg stiller meg fremst i køen i å takke Stortinget for et formidabelt arbeid med økonomiske krisepakker og kompensasjonsordninger til næringslivet og det offentlige. Med rette har de overkjørt regjeringen på enkelte områder hvor kompensasjonen har vært utilstrekkelig. Men det handler om å økonomisk kompensere for negative effekter av smitteverntiltak. Det er noe helt annet enn på smittevernfaglig grunnlag å komme med råd og anbefalinger i det å begrense spredningen av et virus.

Vi bør overlate beslutninger om inngripende smitteverntiltak til de som har faglig dekning for dem. «Fagfolk er fagfolk» som det heter i visse kretser.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå