Uholdbart sykehusvedtak for Smøla og Aure

Innleggsforfatteren krever at fødetilbudet i Kristiansund opprettholdes selv med nytt sykehus.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Sindige nordmøringer har ikke før tørket tårene etter å ha mottatt nyheten om kraftig reduksjon av drifta ved Aure rehabiliteringssenter før Helse Møre og Romsdal (HMR) slår til igjen og overprøver stortingsvedtak om at fødeavdelinga ved Kristiansund sykehus skal holdes i drift til det nye sykehuset (SNR) er etablert. Fødeavdelinga stenges av administrasjonen.

LES OGSÅ: Fødende fortjener bedre

Fødende på Nordmøre får som kjent lengre reisevei, som igjen innebære økt risiko for komplikasjoner. Vi har vært vitne til et langtrukkent spill om fødeavdelinga, der det har vært mulig å beordre gynekologer fra Kristiansund til Molde, men ikke andre veien. Allerede tynnslitt tillit til HMR ble nå rett og slett gjennomsiktig. HMR ved direktør Bakke har rett og plikt til å plassere personalet der det er mest hensiktsmessig, altså ved fødeavdelinga i Kristiansund.

Stenging av fødeavdelinga og den kraftige nedskaleringa av tilbudet ved Aure rehabiliteringssenter kan ligne på en mangeårig rigga prosess. Å skape mye uro omkring arbeidsplassens framtid, skaper logisk nok behov for fagfolk for å se seg om etter en mer stabil arbeidsplass. I neste omgang brukes vansker med å skaffe kvalifisert personale som et argument for nedlegging eller stenging.

Midtnorsk debatt: Josefine (30) fra Smøla skal snart føde: En tid man skal glede seg til, er fylt med bekymringer og usikkerhet

Smøla og Aure Venstre krever at lovligheten i vedtaket om stengning av fødeavdelinga blir granska av kontrollkomiteen og at fødeavdelinga gjenåpnes og holdes åpen til SNR står ferdig eller en annen avklaring omkring sykehuslokalisering er gjort. Helseministeren må ta grep i saken. Han har nok en gang anledning til å vise at han er helseminister også for Nordmøre. Om han benytter seg av muligheten gjenstår å se.

Helse Møre og Romsdal har til nå brukt 600 millioner på forprosjektering og planlegging av et nytt fellessykehus. Beløpet er sannsynligvis enda høyere, og etter uttale fra Skanska og Bravida er anbudsgrunnlaget ufullstendig og umulig å gi riktig anbud på. Av en profesjonell aktør som et helseforetak må man forvente bedre. Pengebruken framstår som en hån mot befolkning og ansatte som blir berørt av reduksjonene. Disse midlene burde selvsagt vært brukt til det de er tenkt å gå til; nemlig drift av rehabiliteringsplasser, sykehus og fødetilbud.

Midtnorsk debatt: Sykehusene må bevares både i Molde og Kristiansund

Nå er det en gang slik at folket på Nordmøre og i Romsdal ikke har sett snurten av tilbud for disse 600 millionene; SNR framstår etter hvert som et luftslott. Det er tid for å stille spørsmål ved om prosessen mot fellessykehuset kan fortsette. Aure og Smøla Venstre ser at HMR nå har tid på seg til å revurdere vedtak, og se om det er mest hensiktsmessig for hele Møre og Romsdal å konvertere planene til å gjelde nytt Molde sykehus og la Kristiansund sykehus bestå med føde- og akuttavdeling.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå