Sykepleiestudenter skal fortsatt lære å regne fra gram til milligram

NTNU svarer på kritikk med å forsikre at opplæringen av sykepleiere i medisinberegning er god.  Foto: NTB /Scanpix

Saken oppdateres.

I et innlegg i Adressa 27. januar med tittel «Vil du ha sykepleiere som ikke kan regne fra gram til milligram? hevdes det at å ta bort kravet om null feil i medikamentregning vil innebære et tilbakeskritt i opplæringen av sykepleierstudenter. Vi mener at påstanden ikke medfører riktighet, og vil derfor gi noen faktaopplysninger om hvordan opplæringen i legemiddelhåndtering og – regning skal gjennomføres i utdanningen.

At vi går bort fra én enkelt prøve i legemiddelregning, er ikke ensbetydende med at vi senker kravene til kunnskaper i legemiddelregning og legemiddelhåndtering. I den nye studieplanen ønsker vi i stedet å knytte legemiddelregning sterkere til konteksten utregningene skjer i. I første del av utdanningen legges det vekt på den grunnleggende forståelsen for sykepleierens funksjons- og ansvarsområde med særlig fokus på rutiner for egenkontroll.

LES OGSÅ: Kvinne kontaktet legevakta sju ganger – døde samme dag

Her blir studentene vurdert i legemiddelregning gjennom simulering i injeksjonsteknikk som tar for seg utregning av dose, styrke og mengde ved administrasjon av enkeltlegemidler. Videre i utdanningen blir studentene testet via obligatoriske arbeidskrav og et E-læringskurs i legemiddelregning. Kurset er beregnet for sykepleiere i Helse Midt-Norge. I tillegg innfører vi et studentstyrt læringsverktøy (kompetanseprofil i legemiddelhåndtering), som er et digitalt verktøy som skal hjelpe studenten med å bygge opp kompetansen som trengs for å håndtere legemidler på en trygg og forsvarlig måte.

I undervisningen fjerner vi ikke kravet om null feil i medikamentregning, studenten skal fortsatt vite at alt er rett før legemidlet gis til pasienten. Hensikten er at studentene skal få en forståelse av hele prosessen rundt legemiddelhåndtering, fra legemiddelet er ordinert av lege til det er mottatt av pasienten. I dette inngår en rekke trinn hvor sykepleierens ansvar skal formidles tydelig til studentene.

LES OGSÅ: Christer ble sendt hjem fra legevakta i livstruende tilstand

Vårt utgangspunkt for opplæringen er økt trygghet for pasientene, og at studentene får styrket sin kompetanse i legemiddelhåndtering gjennom alle tre årene i utdanningen. Målet er å øke studentens bevissthet om egen kompetanse og utøvelse av forsvarlig sykepleie til pasienter ved medikamentell behandling.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå