Barns sikkerhet versus fortetting

Trehusbebyggelsen i området rundt Baglervegen er fra 1950- og 70-tallet. Beboerne er bekymret for at området utsettes for hensynsløs utbygging.  Foto: BAGLERVEGEN BORETTSLAG

Saken oppdateres.

På Sorgenfri ved Nidarvoll bor det mange barnefamilier, det er flere barnehager i området og det er kort vei til Sunnland og Nidarvoll skole. I praksis er det barn fra mange hus og rekkehus i gatene rundt som bruker Baglervegen som skolevei og vei til barnehage. Det er nå planlagt å bygge et hus i en hage. Dette vil forringe sikten, og det vil utgjøre en trussel mot barn og unges trygghet langs skolevei og vei til barnehagen. Vi mener dette strider mot plan- og bygningslovens § 29-4. 66 naboer har signert underskriftskampanje mot denne utbyggingen. Fortetting må ikke gå på bekostning av sikt langs vei og dermed barns sikkerhet når de ferdes i området.

LES OGSÅ: Hyrer advokat for å redde 100 år gamle trær

Vi ønsker også å bevare områdets egenart. Det er et område med bevart byggelinje og særtrekk fra tidlig etterkrigstid. Området på Sorgenfri ved Nidarvoll er ønsket av byantikvaren som «hensynssone kulturmiljø». Det er et bomiljø vi i nabolaget ønsker å bevare. Som byantikvaren skriver, det er et område med «husene liggende i nordenden av tomtene, tilbaketrukket fra gaten og med et sammenhengende hagebelte mellom bebyggelsen og gaten».

Vi mener at Trondheim må bevare noe av sin historie og et levelig miljø for barnefamilier. De som styrer i denne byen kan ikke gang etter gang lene seg tilbake og si «ja, men de følger jo reglene». Utbyggere er eksperter på å holde seg akkurat innenfor reglene, kanskje med tåspissen utenfor. Men reglene de følger ble ikke laget for dagens situasjon. Reglene ble laget lenge før hyblifisering var et ord og et problem. Vi håper politikere i kommunen ser verdien i å lytte til de som vil bevare nabolag og ikke ende opp med hyblifisering av enda en bydel. Vi må kunne stanse i tide.

LES OGSÅ: Politikerne må ta tilbake kontrollen over byen

Hvem kan stoppe utbyggere? Vi ser av den siste tidens avisdebatt at vi stiller oss inn i en rekke av klager mot kommunens aksept for en fortetting uten hensyn til eksisterende bomiljø. Folk ønsker ikke at fortettingen av byen skal ødelegge de eksisterende bomiljø. Hvem stopper utbyggere når ingen vil ha utbyggingen? Det kan virke som ingen kan det i Trondheim. Utbygging stoppes kun når det er prosjekter som går direkte mot lovverket. Men politikere har et stort handlingsrom når det gjelder å styre byutviklingen. Kan ikke politikerne gjøre en helhetsvurdering av hvilke områder som ikke bør fortettes? Må det være slik at alle områder er fritt vilt så lenge man er innenfor et regelverk, skrevet for en annen hverdag ogen annen situasjon?

Vi skrev i fjor et innlegg til Adresseavisen etter en underskriftskampanje i nabolaget mot seksjonering av tomt og fortetting i et område med bevart byggelinje og særtrekk fra tidlig etterkrigstid. Underskriftskampanjen mot utbygging hadde over 60 signaturer fra nabolaget, samt ytterligere støttesignaturer fra øvrige trondheimsbeboere. Det falt for døve ører. Nå har samme utbygger/utleier planlagt å bygge et stort hus nært mange barns skolevei. Vi klager igjen. Kanskje noen hører denne gangen.

LES OGSÅ: Lade er blitt Trondheims Groruddalen – innfør byggeforbud nå

Vi ønsker at politikere skal komme på banen med to ting; 1. Gjøre noe med mulighetene for å stanse utbygging i områder der nabolag og byantikvar går imot fortetting. 2. Få i gang en rullering av arealplanen i Trondheim. Eller skal vi la utbyggere bestemme hvordan byen vår skal se ut?

På forsiden nå