Hvorfor sa ikke feieravdelingen fra før de kom?

Feiing av pipe krever sikkerhetsopplegg fra beboer, men de må god informasjon, skriver debattanten.  Foto: morten samdal

Saken oppdateres.

Jeg skriver dette åpne brevet til Trøndelagbrann- og redningstjeneste IKS, feieravdelingen fordi det trolig har allmenn interesse. Først og fremst for en rekke av mine naboer på Steinan, men trolig også for boligeiere andre steder i Trondheim. 11. januar fikk jeg melding om at det skulle gjennomføres feiing hos oss den 20. januar. Som vanlig satte jeg opp stigen og festet den til takstigen. I tillegg ryddet jeg etter beste evne takstigen fri før snø. Så vidt vi vet, har feieren overhodet ikke vært oppe på vårt tak for å sjekke forholdene. 27. januar mottok jeg derimot et brev med pålegg om at takstigen må være festet i «takkonstruksjon/bærende», og at utbedring må skje innen seks måneder.

LES SVARET: Vi må sikre trygge arbeidsforhold

I den anledning ber jeg om svar i avisen på følgende: Vi har bodd i vår bolig i over 40 år, og fått utført jevnlig feiing med den samme takstigen som vi har i dag. Hva tilsier at det nå plutselig er behov for en annen type sikring av takstigen? Siden det er åpenbart for feieravdelingen at vår og mange andre naboers takstige er sikret på «gammelmåten». Hvorfor kunne vi ikke heller ha fått en melding om dette i forkant, så hadde vi unngått arbeidet med å sette opp stige samt rydde takstige for snø?

Jeg antar at alle vil måtte rette seg etter pålegget om utbedring, men det kunne vært av interesse å få veiledning fra feieravdelingen av hva som er godkjent sikring av takstige, og hvordan vi skal gå fram for å gjennomføre dette. Etter det jeg har lest, gir ingen av de henvisninger pålegget refererer til noen veiledning i så måte. Det virker rimelig meningsløst at vi skal levere melding om hvordan utbedring skal skje innen fire uker uten noen form for veiledning og forklaring.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå