Vi frykter en ny godsterminal ødelegger en hel bydel

Trondheim 2.juni 2006 Hegstadmoen Heggstadmoen, Lersbakken Storler coca cola Klett Klettbakken Sandmoen Flytoto Trondheim. NB! Farger, lys og skarphet må justeres før bruk. Foto: Morten Antonsen  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Etablering av godsterminal på Heimdal vil gi en stor forringelse av etablerte boligområder og nybygde boligkompleks. Heimdal har et totalt innbyggertall på i overkant av 70 000 innbyggere, og mange av disse vil bli berørt, i alle fall støymessig. sju store boligkompleks er bygd og solgt i løpet av de siste årene. Disse kompleksene ligger i umiddelbar nærhet til jernbanen. I tillegg er det planlagt og godkjent utbygging av flere boligkompleks i det samme området.

LES OGSÅ: Toget for godsterminal går nå

Støy, lyd, lys- og luftforurensing. Vi viser til vedlegg fra Folkeinstituttet (FHI) som omhandler konsekvenser for folkehelsen og konsekvensanalyse/støyberegning av hva støy og støvplager angår: «Det forventes økte helseplager der loven om nattero ikke respekteres, og dermed fratar befolkningen i området muligheten til hvile og rekreasjon for å opprettholde god helse». Det fører til stor øking av tungtransport i umiddelbar nærhet til boligområder og Breidablikk barneskole på et allerede overbelastet vegnett.

LES OGSÅ: Ny tautrekking om det ingen vil ha i nærheten av seg, men som alle trenger

Vi kan ikke se at det er fortatt en konsekvensanalyse av verken endringer av veger eller jernbanetraseen/terminalen. Vi krever at det utføres en oppdatert og grundig konsekvensanalyse på trafikk, støv, støy, lys, lyd og luftforurensing i forbindelse med en eventuell utbygging av ny godsterminal på Heggstadmoen, Heimdal.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå