Bilambulansene trenger økte ressurser

Ambulansene kommer stadig sjeldnere først til et ulykkessted på grunn av ressursmangel, mener fagforbundet.  Foto: Kristoffer Fruberg

Saken oppdateres.

Antallet ambulanser går ned samtidig som antall oppdrag går opp. Tjenester sentraliseres og ambulansen er stadig sjeldnere først på ulykkesstedet. For Fagforbundet er dette en negativ utvikling. De neste årene må bilambulansen prioriteres skal vi være sikre på at alle skal være trygge der de bor.

LES OGSÅ: Ambulansetjenesten må ikke svekkes

I Nord-Trøndelag kjempes det nå en voldsom kamp for å opprettholde dagens ambulansetilbud. Snåsa har alt mistet sin døgnambulanse, det er planer om å legge om ambulanseberedskapen i Verran og Meråker, og Helse Førde vil legge ned ambulansestasjonen i Lavik. Dette vil medføre lengre responstid og er dagsferske eksempler på en stadig kamp mot dårligere ambulansetjenester i distriktene.

Tall som Fagforbundet har innhentet fra Statistisk sentralbyrå viser at det er bilambulansetjenesten som utgjør ryggraden i ambulansetjenesten. Bilambulansene gjennomførte ca. 97 prosent av de over 767 000 ambulanseoppdragene i 2019. Luftambulansen tar en stadig større andel av de totale utgiftene til ambulansetjenester, og la i 2019 beslag på nær 20 prosent av kostnadene samtidig som de utførte under 2,5 prosent av oppdragene. Dette skjer selv om bilambulansene håndterte nesten hele økningen på over 40 000 oppdrag fra 2017 til 2019. I det samme tidsrommet har antallet bilambulanser blitt redusert.

LES OGSÅ: Arnstad: Skjult sentralisering av verste sort

Sentraliseringen som medlemmene våre advarer mot, viser seg også tydelig i offisiell statistikk. For hvert år som går, er ambulansen sjeldnere den første nødetaten som kommer til en ulykke. For brann- og redningstjenesten er det motsatt. Statistikken viser at ambulansen kom først til i 42,2 prosent av ulykkene i Trøndelag i 2016. Brann- og redningstjenesten var først på plass ved 30 prosent av hendelsene. I 2020 var tallene snudd på hodet: Brann- og redningstjenesten var første blålysetat på ulykkessted i 37,7 prosent av tilfellene, mens ambulansen nå bare var først på plass ved 26,6 prosent av tilfellene.

LES OGSÅ: Sykehusdirektør etter ambulanse-kritikk: Jeg kjenner meg ikke igjen i fremstillingen

I tillegg blir brann- og redningstjenesten brukt i stadig større grad til helseoppdrag. På landsbasis har oppdragsmengden økt fra 5407 helseoppdrag i 2016 til 6747 oppdrag i 2019. Fagforbundet mener det er åpenbart at denne utviklingen ikke kan fortsette. Nå må bilambulansetjenesten prioriteres. Fagforbundet krever mer ressurser til denne delen av ambulansetjenesten.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå