Hvis vi skjærer gjennom, slik Adresseavisen ber om, får vi en dårlig løsning

Arbeiderpartiet i Trondheim hadde representantskapsmøte der de diskuterte utbygging av Overvik og Rotvoll, og tilbakeføring til jordbruksareal. Roar Aas er gruppeleder i Trondheim Ap  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Adresseavisen tar på lederplass 3. februar til ordet for at bystyret i Trondheim må støtte Heggstadmoen som ny lokalisering for godsterminal. Begrunnelsen er at da får man flyttet godsterminalen bort fra Brattøra. Arbeiderpartiet er enig i at konteinere og jernbanespor for godstog ikke bør legge legge beslag på et enormt område i Trondheim sentrum. Men løsningen er ikke å flytte et problem fra Brattøra til Heggstadmoen.

LES LEDEREN: Heggstadmoen eneste aktuelle alternativ

Når vi skal bygge ny godsterminal, må vi tenke langsiktig og målet må være å øke kapasiteten vesentlig slik at vi får flyttet gods fra vei til bane. Men den foreslåtte utvidelsen på Heggstadmoen vil være så liten at det i realiteten ikke vil øke kapasiteten, om vi ikke samtidig beholder godsterminalen på Brattøra. Det er heller ikke rom for ytterligere utvidelse på Heggstadmoen.

Om det nå skal investeres 2-3-4 milliarder (all erfaring tilsier at det vil bli langt dyrere enn den estimerte kostnaden på 2,4 milliarder) vil det være løsningen for godshåndtering i regionen i mange tiår fremover. Det skal svært mye til for at man vil vurdere å bygge en ny og bedre terminal kort tid etter en slik investering. Med andre ord: Med Heggstadmoen vil vi måtte avfinne oss med godshåndtering på Brattøra i all overskuelig fremtid.

Dermed vil vi sitte igjen med ikke bare en, men to godsterminaler som er plassert i umiddelbar nærhet til større boligområder og som vil være til hinder for byutvikling både i sentrum og på Heimdal.

Hvis målet om å frakte mer gods på tog fremdeles gjelder må regjeringa løfte ambisjonsnivået. Lastebilen kjører så tett gjennom Østerdalen at det noen ganger nærmest er en sammenhengende kø. Dette handler både om miljø, klima og trafikksikkerhet. Når det skal bygges ut veger sitter milliardene løst. Kanskje er det på tide å investere for framtidige løsninger også på jernbane. Ikke kortsiktige «billige» løsninger som kun løser en politisk floke regjeringa selv har satt seg i og ikke godsutfordringene.

«I over 40 år har det vært snakk om å flytte godsterminalen ut av sentrum. Nå må politikerne skjære gjennom», skriver Adresseavisen. Å ta beslutninger for beslutningens skyld har vært prøvd tidligere. I 2017 skar dagens regjering gjennom og sa at fremtidig godsterminal skulle ligge på Torgård, til tross for advarsler. Man ser jo hvor dette har ført oss. Beslutninger må baseres på kunnskap og langsiktighet. Hvis politikerne skjærer gjennom slik Adresseavisen ber om, får vi to lite fremtidsrettede godsterminaler i Trondheim. En på Heggstadmoen og en på Brattøra.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!

På forsiden nå