Heggstadmoen er uegnet

Heggstadmoen: Jernbanedirektoratet peker på arealet midt på bildet som sted for godsterminal. Bildet viser området sør for Heimdal. Vassfjellet ruver i bakgrunnen.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Adresseavisen går hardt ut for å få byens politikere til å satse på Heggstadmoen som byens eneste godsterminal for togtransport. Venstre har også vært ute med samme budskap. Motivet er ikke å legge best mulig til rette for å øke godstransport på vei, eller å få «overført gods fra vei til bane», som har vært et politisk slagord i flere tiår. Tvert imot er det hensynet til «byutvikling», å få frigjort Brattøra-området for bymessig utvikling og boliger (for de rike), som er den klart uttalte motivasjonen.

LES OGSÅ: Klar for ny tautrekking om det ingen vil ha

«Alle» er ifølge Adresseavisen på lederplass for å flytte terminalen. At byens organiserte arbeiderklasse representert ved LO i Trondheim flere ganger har konkludert med at Heggstadmoen ikke er noe alternativ, blir helt sett bort fra. Allerede i utgangspunktet var jernbaneansatte skeptiske til satsingen på toppen av Heimdal. Erfaringene fra flere års drift av terminalen beviser at den er uegnet som eneste terminal for gods i Trondheims-området. Lokomotivpersonalets forening i Trondheim har gjentatte ganger gjennom årsmøtevedtak og uttalelser advart mot dette.

Ingen er forbauset over at Venstre ikke har de jernbanefaglige kvalifikasjoner for å vurdere hvor en terminal bør ligge. At de setter sine urbane preferanser over miljøet, kan kanskje heve noen øyenbryn. Regjeringen har gjort flere vedtak som styrker veitransporten på jernbanens bekostning, blant annet med lengden på kjøretøy. Det fører til at jernbanen taper for veitransport. En satsing på en uegnet Heggstadmoen-terminal vil ytterligere forsterke denne trenden.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Ap-topper mener Heggstadmoen er en dårlig løsning

At Jernbanedirektoratet heller ikke har den nødvendige kunnskapen, viser at regjeringens oppsplitting av jernbanen har ført til det tapet av kompetanse som jernbaneansatte har advart mot. Å legge en godsterminal på toppen av en bakke med 22 prosent stigning, den høyest liggende i landet, med store snøproblem og lang vinter, er selvsagt ingen genistrek. Når terminalen i tillegg er utformet som en sekketerminal, med betydelige høydeforskjeller, og der det allerede nå er trafikale utfordringer på Heimdal stasjon med samkjøring med passasjertrafikken, gjør det bare forslaget dårligere. Samtidig vil «alle» ha flere lokaltog, som vil gjøre utfordringene mye større.

LES OGSÅ: Her kan du lese hele vedtaket

Enten må terminalen på Brattøra utvides, eller så må det finnes en ny terminal. For å få en godsterminal må det være en gjennomkjøringsterminal. Dette må sannsynligvis være på Søberg eller Melhus, til tross for utfordringene med å ta matjord. Dette vil alt i alt uansett være et tiltak som vil bedre det samlede miljøpresset i motsetning til boliger på dyrka mark. Protestene mot utbygging vil være tilsvarende de vi får på en utvidelse på Heimdal, men resultatet vil bli en god godsterminal i motsetning til en uegnet på Heggstadmoen.

På forsiden nå