Hvorfor trenger Trøndelag de gode kulturprosjektene?

Scenetreff Trøndelag etablerer seg nå som den møteplassen Trøndelag trenger for å styrke og utvikle bredden og mangfoldet i trøndersk kulturliv, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Anne Lein Kristiansen

Saken oppdateres.

12.–14. februar arrangeres Scenetreff Trøndelag–en arena der næring og scenekunst går hånd i hånd, og amatører og profesjonelle møtes med den største selvfølge. Overrasket? Det bør du ikke være, for det er en myte at kunst, næringsliv, profesjonelle og amatører ikke virker sammen. De gjør nemlig det, virker sammen altså. Ikke nok. Men noe. Og mer skal det bli. Trøndelag trenger at vi er på den samme arenaen, at vi utfordrer og utvikler hverandre. Tradisjonelt næringsliv trenger kunstfaglig kompetanse for å skape nødvendig innovasjon og kunstnerne trenger å leve av det de skaper.

LES OGSÅ: Vil vi miste en hel generasjon av kulturutøvere?

I Trøndelag har vi mange dyktige kulturutøvere og mange gode ideer. Når vi vet at Kulturrådet mottar få søknader fra trønderske aktører, og at andelen som får avslag i tillegg er høy, må vi erkjenne at en god idé ikke er nok. Ideene må foredles og drives videre. Til det har vi et godt utbygd virkemiddelapparat, med gode veiledere som vet hva som skal til for å forvandle en god idé til et godt prosjekt. Vår erfaring er imidlertid at veien fra utøver til veileder og fra næringsliv til mulige prosjekter, er for lang og i mange tilfeller ikke engang innen synsvidde. Vi trenger å gå opp stier og bygge veier gjennom å møtes, utveksle kompetanse og bygge tillit for å strekke oss inn i fremtiden sammen.

LES OGSÅ: Kultur-Norge må frigjøre seg fra statlig kontroll

Først når den gode ideen realiseres, får den virkelig verdi og skaper ringvirkninger langt utover den enkelte aktøren. Kulturprosjektets kraft ligger nettopp i spennet mellom den individuelle opplevelsen av å bli berørt og prosjektets mulige innvirkning på det lokale næringslivet. Alle er enige om at kultur skaper samhold og bolyst i lokalsamfunnet, og kanskje skal det ikke så mye til for å se de mulighetene som ligger der rett foran oss. Gjennom kjennskap til lokal fagkompetanse og med inspirasjon fra andres prosjekter, kan kulturlederen settes på sporet av målrettede satsinger, og næringslederen finne og realisere uutnyttet potensial. Gevinsten er gode opplevelser, høyere omsetning og nye arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Humor mot korona

Før koronakrisen var de kreative næringene i stor vekst. Når vi skal tilbake til en ny normaltilværelse, må vi ta spesielt vare på de gode ideene og de gode prosjektene som skal skape de verdifulle ringvirkningene i lokalsamfunnet. Kulturturisten har vist seg å være den mest lukrative turisten. Igjen; det lønner seg altså å satse på den gode ideen. Trøndelag fylkeskommune har en ambisiøs kulturplan i Balansekunst. Det er bra. Nå må vi sammen gjøre kultur til et satsingsområde, ikke bare i ord, men også i kroner. Kulturen kan gi så uendelig mye verdi tilbake.

Scenetreff Trøndelag etablerer seg nå som den møteplassen Trøndelag trenger for å styrke og utvikle bredden og mangfoldet i trøndersk kulturliv. Vi har en ambisjon for Trøndelag. Vi vil at det skal skapes nye kulturjobber, og vi vil bidra til å skape de store kulturopplevelsene. På Scenetreff Trøndelag får næringssjefen, kulturskolelæreren, amatørskuespilleren, danseeleven med ambisjoner om å debutere på Den Norske Opera og Ballett, den sjenerte musikeren, sponsorsjefen og kunstneren en felles møteplass. Sammen kan vi foredle de gode ideene og skape et attraktivt Trøndelag, i dag og i fremtiden.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå