Hvorfor tolker ikke Trondheim koronainformasjonen?

Signe Sæther Bekkvik i Døveforeningen mener Trondheim kommune må døvetolke informasjon til publikum.  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.

Korona situasjonen i kommunen viser klassisk eksempel på at all informasjon som skjer i krise og akutte situasjoner ikke blir tolket på tegnspråk og tekstet på pressekonferanser. Dette har skapt stor utrygghet hos døve, tegnspråklige og hørselshemmede innbyggere i byen. Ifølge ulike forskrifter og lover er kommunen pålagt å trygge byens innbyggere liv og helse gjennom sosiale medier og andre medier som blir brukt når det er alvorlige hendelser som koronaen er nå for tiden.

LES OGSÅ: Ennå blir ikke alle døve verdsatt for den de er

Stadig blir lokale forskrifter endret, og for den vanlige mann i gata kan noen forskrifter være forvirrende. For tegnspråklige er det ekstra sårbart når man ikke får informasjonen på tegnspråklig og tekstet informasjon i der og da-situasjon under pressekonferanser. Uavhengig av kriser påpekes det alvorlighetsgraden i informasjonssvikten til byens døve, tegnspråklige og hørselshemmede innbyggere.

LES OGSÅ: Koronasituasjonen for hørselshemmede og tegnspråkbrukere

Til sist vil det påpekes, Oslo og Bergen har klart å tilrettelegge for sine døve, tegnspråklige og hørselshemmede innbyggere pressekonferanser, det kan da ikke være vanskelig å gjøre det samme i Trondheim. Byens ordfører sa en gang i et offentlig arrangement at Trondheim er de døves hovedstad. Det er det ikke når informasjonssvikten er veldig alvorlig.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå