Kassa til reiselivet er tom, Trondheim kommune

NHO er svært bekymret for fremtiden til reiselivsbedriftene i Trøndelag dersom ikke krisehjelpen kommer straks.  Foto: Jens Søraa

Saken oppdateres.

Regjeringen er tydelig på at den nye krisemilliarden til kommunene skal deles ut til hardt rammede reiselivsbedrifter. Nå må kommunene følge regjeringens oppfordring, og det haster. I Trøndelag frykter halvparten av reiselivsbedriftene at de vil gå konkurs som følge av korona.

LES OGSÅ: Hotellkjeden Scandic sier opp 300

Nylig presenterte regjeringen en ny krisepakke for næringslivet. Et særdeles viktig tiltak er at det settes av én milliard kroner til de kommunene som er hardest rammet av pandemien. Stortinget jobber nå med hvilke kommuner som skal motta støtte. Regjeringen er tydelig på at disse midlene skal gå til hardt rammede hoteller, restauranter, opplevelsesbedrifter og destinasjonsselskaper.

Mange reiselivsbedrifter har urettmessig falt utenfor krisepakkene, men nå kan det se ut som flere av dem endelig får kompensasjon. Da må kommunene kaste seg rundt å få utbetalt kompensasjonen raskt. I utbetalingene bør en prioritere bedrifter som er rammet av lokal eller nasjonal skjenkestopp, de som av ulike grunner har falt utenfor støtteordningene, og ikke minst destinasjonsselskapene som har mistet inntekt fordi medlemskontingenten faller bort fra rammede reiselivsbedrifter. Det haster.

LES OGSÅ: Varsler kraftig innstramming i ny milliardpakke til reiselivet

NHO Reiselivs ferske undersøkelse som er gjennomført 2.–8 februar blant 600 reiselivsbedrifter, viser at 35 prosent av reiselivsbedriftene i Trøndelag mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. 50 prosent vurderer at det er reel risiko for at bedriften går konkurs som følge av koronaviruset (det er godt over landsgjennomsnittet som ligger på 41 prosent).

Etter nok en nedstengning på nyåret med nasjonal skjenkestopp er kassa tom for veldig mange reiselivsbedrifter. Belegget i Trondheim i januar var på begredelige 14 prosent inkludert karantenehotell. Uten karanteneovernatting lå belegget på åtte prosent. Mange bedrifter så seg nødt til å gjennomføre nye runder med permitteringer. Undersøkelsen viser at reiselivsbedriftene i Trøndelag har i gjennomsnitt permittert 60 prosent av staben sin. Kun Oslo ligger høyere enn Trøndelag med over 70 prosent.

Bedriftene har store kostnader knyttet til kontinuerlige nedstenginger og påfølgende permitteringer, som mange opplever for tredje eller fjerde gang nå. De to første ukene med lønn som bedriftene må betale selv, utgjør mer enn det de får i kompensasjon i en tid der de har null inntekter. Dessverre er ikke regjeringen villig til å ta den regningen. I tillegg må bedriftene selv ta kostnadene knyttet til smitteverntiltak, og ikke minst tapte varelagre etter plutselige nedstenginger. Det er ikke rettferdig, og vi håper Stortinget fortsetter å levere der regjeringen ikke vil, enten ved en lovendring eller ved å ta disse kostnadene inn i kompensasjonsordningen.

Les også: Hotell-Trondheim går bedre enn de andre storbyene

Det er bra at kompensasjonsordningen forlenges ut juni 2021, og at satsen for kompensasjon økes til 85 prosent av faste, uunngåelige avgifter. En annen gledelig nyhet er at regjeringen utsetter innbetaling av de fleste skatter og avgifter ytterligere, og forlenger og fyller på omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen med én milliard kroner. At over 600 bedrifter har søkt om til sammen 890 millioner omstillingskroner viser den store omstillingsviljen i reiselivet.

Nå trenger vi alle landets kommuner med på laget for å hjelpe reiselivsnæringen ytterligere med treffsikre midler gjennom de neste månedene. Et viktig ansvar hviler på kommunene, som er blitt bevilget én milliard kroner for å hjelpe lokale reiselivsbedrifter. Reiselivsnæringen i Trondheim sysselsetter over 8000 ansatte. Det er mange arbeidsplasser som står i fare. Ingen næring har tatt mer av støyten fra korona enn vår, og nå haster det å redde lokale arbeidsplasser og bedrifter.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå