Eldre sjåfører og krav til helseattest

Hva gjør en ellers frisk 80-åring for å komme seg på butikken uten førerkort? Innleggsforfatteren slakter kravet om helseattest for eldre sjåfører.  Foto: Shuttersock

Saken oppdateres.

Jeg ser at SV og Frp og Ap støtter et forslag om å fjerne kravet om helseattest hvert år etter fylte 80 år for å beholde førerkortet. Det som er merkelig, er at Senterpartiet som tidligere har støttet Frp´s forslag om å fjerne kravet om egen helseattest etter fylte 80 år, ikke har signalisert at de også støtter forslaget. Enda mer merkelig er det at samferdselsministeren fra KrF er imot forslaget. Jeg trodde at KrF var spesielt opptatt av at eldre skal ha et praktisk og best mulig liv, og være selvhjulpen i størst mulig grad.

LES OGSÅ: Politikeren har flere ganger tatt lappen fra eldre bilførere: – Dette gjør meg oppbrakt

Den testen som nå kreves, har lite med bilkjøring å gjøre. Sp som alltid er opptatt av å støtte folk i distriktene, bør absolutt melde seg på og få fjernet denne nedverdigende prosedyren for å beholde førerkortet. Jeg har selv tatt denne testen, og jeg ble ikke noen bedre sjåfør av den grunn. En helt unødvendig bruk av fastlegens tid – og som etter at forslaget fjernes – selvsagt har ansvaret for å vurdere om pasientene er egnet til å kjøre bil.

Ordningen er også særnorsk, og for folk i distriktene er det en tragedie. Når man ellers er frisk og kapabel som sjåfør, mister førerkortet grunnet en test som har intet med selve bilkjøringen å gjøre. Det offentlige kommunikasjonssystemet kan ikke sammenlignes i byer og i distriktene. Distriktene har mengder av steder der folk kun har ett kommunikasjonsmiddel: Bilen.

LES OGSÅ: Frykt for flere demens-sjåfører i trafikken ved førerkort-liberalisering

Ett alternativ til å ta kortet, er geografiske begrensninger på kjøreretten der legen mener det er riktig løsning for pasienten. Det er tross alt forskjell på å kjøre i storbyer og på landet der det er minimal trafikk. Det er også lite gjennomtenkt å plassere alle over 80 år i samme bås. Når det finnes verdensledere som styrer store nasjoner – for eksempel USA – så er det et bevis på at år og alder ikke alltid er synonymt med nedsatte evner, uansett om det gjelder evnen til å bruke hode eller å kjøre bil.

Å være ung og frisk og i tillegg bo der bussen stopper utenfor døra, gjør kanskje noe med måten de som er tilhenger av alskens helseattester og tester tenker og resonnerer. Disse bør tenke litt utenfor sin egen sfære – og heller tenke på de voldsomme problemer de skaper for eldre som blir rammet av å miste førerkortet. Kanskje de møter seg selv i døra den dagen deres 80-årsdag nærmer seg.

LES OGSÅ: Trafikklærer slo i 2016 alarm om eldre i trafikken

Vi har naboland som har undersøkelser som tydelig viser at eldre i trafikken ikke er til større fare enn mange andre grupper. De har ikke en slikt system som Norge har. Hva gjør en ellers frisk 80-åring for å komme seg på butikken uten førerkort? Hva med det sosiale livet? Er man plutselig ett annenrangs menneske når man blir gammel?

Ikke glem at det er forskjell på folk uansett alder. Og hva med rusmisbrukere og de som har andre sykdommer som kan begrense den fysiske helsen noe? Diabetes for eksempel. Skal de også testes? Så vær varsom med å si at mennesker grunnet alder eller sykdom er dårlige sjåfører.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook


På forsiden nå