Kan vi knekke koden til sykefraværet i barnehagene? 

Å snu et høyt sykefravær og utvikle et godt arbeidsmiljø, kan være lettere sagt enn gjort, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Nøkkelen til godt arbeidsmiljø ligger i partssamarbeid, slår Gøril Rosten fast i et debattinnlegg i Adresseavisen. Vi slutter oss til budskapet og ønsker å følge opp med et bidrag til hvordan det konkret kan gjøres. På den enkelte enhet må ledere, tillitsvalgte og verneombud snakke om hva som kan gjøres for å skape en god arbeidshverdag for de ansatte, og en trygg og utviklende barnehage for barna. Arbeidstilsynet og Nav sitt ansvar i IA-avtalen er å bidra til at dere kan lykkes.

LES OGSÅ: Trepartssamarbeid reduserer smitte og redder jobber

Barnehageansatte er blant de gruppene i arbeidslivet med høyest sykefravær. Mens det gjennomsnittlige sykefraværet i alle bransjer er 4,2 prosent, er sykefraværet i barnehagesektoren på 6,9 prosent. Det finnes mye forskningsbasert kunnskap om hva som leder til sykefravær og frafall. Når det gjelder barnehagesektoren, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø (NOA) at nesten en tredjedel av sykefraværet er forårsaket av helseplager, som helt eller delvis skyldes jobben. Altså er det er betydelig potensial for å forebygge sykefravær.

Å jobbe i barnehage er givende, og de ansatte trives på jobb. Samtidig er det noen typiske arbeidsmiljøutfordringer i barnehagene. Rundt halvparten av alle ansatte utfører en del arbeid på huk, eller på knærne. Løft i ubekvemme stillinger, støy er andre faktorer, som kan føre til helseplager.

LES OGSÅ: Lærere som samarbeider gir bedre skoler

Forskning fra STAMI viser dessuten at 42 prosent opplever høye emosjonelle krav i jobben. Dette kan være krav som der og da virker overkommelige og ubetydelige, men som over tid kan øke risikoen for psykiske helseplager. Det kan handle om det å forholde seg til sterke følelser som sorg, sinne og fortvilelse både blant barn og foresatte. Og det kan handle om å måtte skjule egne følelser. Så hvor skal en starte for å forebygge at jobben fører til sykefravær?

For det første mener vi det er grunnleggende å finne ut av «hvor skoen trykker» på den aktuelle arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet er virksomhetens felleseie, og i en prosess med å forbedre dette må alle bidra. Et velfungerende partssamarbeid er derfor en nøkkelfaktor.

LES OGSÅ: Over 20 prosent sykefravær i hver fjerde barnehage

Videre, for å få gjort noe med det arbeidsrelaterte sykefraværet, må en rette fokuset på selve arbeidet; hvordan er vi organisert, hvordan planlegger vi og gjennomfører i vår virksomhet. Så må utfordringene som ligger der, tas tak i. Et godt tips for å komme i gang, er å gå inn på arbeidsmiljøportalen.no. Her finner dere kunnskap om hvilke faktorer som fører til sykefravær og frafall i barnehagene, og nyttige verktøy for hvordan dere konkret kan jobbe med disse. Trenger dere hjelp til å komme i gang med prosessen, ta kontakt med din bedriftshelsetjeneste eller Nav Arbeidslivssenter som har rådgivere som bistår på arbeidsplassen slik at partene lokalt kan finne ut hvor deres sko trykker.

Vi må la oss inspirere av Eid barnehage i Melhus som har involvert tillitsvalgte og verneombud i utviklingsarbeidet og fått gode resultater også på sykefravær. Vi vil heie på bystyret i Trondheim kommune som har løftet partssamarbeid som et av tre prioriterte områder for å lykkes med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Vi vil støtte debattinnlegget fra hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Trondheim kommune.

Så erkjenner vi at å snu et høyt sykefravær og utvikle et godt arbeidsmiljø, kan være lettere sagt enn gjort. Arbeidsmiljøarbeid som er basert på kunnskap og handler om arbeidshverdagen, vil i større grad føre til treffsikre tiltak og bidra til:

  • Økt jobbengasjement
  • Bedret helse blant arbeidstakere
  • Bedre kvalitet på tjenestene
  • Fornøyde brukere

En rådgiver fra Nav Arbeidslivssenter kan bli med på veien med å iverksette de rette tiltakene for deres enhet og støtte partene i virksomheten til de gode arbeidsmåtene er innarbeidet. Suksesskriterier for å skape et godt arbeidsmiljø, er at arbeidsmiljøarbeidet tar utgangspunkt i arbeidshverdagen og kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som bidrar til arbeidsrelatert sykefravær. Hver virksomhet har sine styrker og utfordringer. Tilnærmingen i IA-avtalen er partenes medvirkning i utviklingen av arbeidsmiljøet. Det er de gode arbeidsprosessene som bør kopieres – ikke tiltakene.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå