Ærlig talt, mellomleder ...

  Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.

Hva med litt ydmykhet når 27 ansatte er så modig å stå frem med sine tanker om forholdene i BOA? Ditt forsøk på å tilbakevise alle feil og mangler, nører bare opp om debatten. Ditt innlegg sier mye om hvordan dere tenker på mellomledernivå. Tror ikke de ansatte som har stått frem, er ute for å ta noen. De ønsker en bedre hverdag for seg selv, beboerne og pårørende, og et bedre arbeidsmiljø.

Undertegnede er godt kjent med hva som skjer i BOA. Situasjonen er godt kjent for oss politikere, og jeg er den første til å stille spørsmål ved ledelsen slik som også de ansatte har gjort. Når du tilbakeviser at noe er galt, er det en stor ansvarsfraskrivelse som mellomleder. Et så høyt sykefravær over så lang tid, kan ikke feies under teppet, og du sier at det ikke har noe med enhetslederne å gjøre. Hvem har det da med å gjøre, selv om jeg forstår at dette er et sammensatt problem. Men det er leders plikt å ta tak i problemet. Her handler det om organisering og en god relasjon til de ansatte. Med den holdningen som legges for dagen her, er det stor mangel på relasjonsledelse.

LES OGSÅ: Varsko om forhold internt i BOA i Trondheim

LES OGSÅ: Mellomleder svarer: BOA er ingen lukket avdeling

Det blir for enkelt å bare vise til en stram økonomi, selv om jeg er enig i at BOA burde vært tilført flere midler for å få en riktig bemanning og gode nok tjenester. Her kommer vårt ansvar som politikere inn, og Høyre har i flere budsjettsammenheng satt av økte midler til BOA. Vi har dessverre ikke flertall i bystyret, slik at denne anklagen må rettes mot det rødgrønne flertallet.

I ditt tilsvar til de 27 anonyme ansatte sier du at det er takhøyde for å si hva man mener i BOA. Synes tilsvaret ditt tilsier at det her er liten takhøyde. Tror ikke løsningen er å øke antallet enhetsledere. Hvis man ikke har de «rette» lederne som «ser» de ansatte og problemene, hjelper det ikke å øke antallet. Blir for enkelt å si at det kan være enkelte dårlige ledere, som mellomleder har du og kommunen et ansvar for å gjøre noe med det. Det blir også feil at lederne går for dårligere løsninger for å hindre uro i organisasjonen. Noe som er et stort problem, mener jeg og betegner en fryktkultur som ikke hører hjemme i en organisasjon som BOA eller hvilken som helst organisasjon og arbeidsplass.

Så til de pårørende der det i den senere tid er vist til en del skrekkeksempler. Noe som er et klart bevis på at forholdene ikke er som de bør være hos en tjenestemottaker som skal ta vare på og gjøre hverdagen lettere for de svakeste i samfunnet vårt. Debatten har satt fokus på et meget viktig tjenesteområde, og det er bra.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Vi i Høyre har engasjert oss sterkt i tjenesteområdet i BOA. Vår fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen Kjetil Utne har tatt opp problemer tilknyttet beboerne og pårørende på flere komitemøter, og vi har en kontrollkomité- og revisjon som er meget opptatt av det som skjer. Ære være de ansatte som har gått ut med sin historie - de fortjener respekt og honnør for sin åpenhet. Siste ordet er ikke sagt i denne saken (debatten), hverken fra de pårørende, ansatte eller oss politikere.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

På forsiden nå