Det er nå dugnaden starter

Vaksinemotstandere utgjør heldigvis en liten gruppe i Norge, og synes heller ikke å true den norske folkehelsa,skriver debattanten.  Foto: NTB /Scanpix

Saken oppdateres.

Vi går nå snart inn i den tolvte måneden med pandemi. Sars cov-2-viruset i seg selv har foreløpig ikke hatt dramatiske virkninger på norsk folkehelse. Foreløpige dødstall er rundt 600. Til sammenligning døde det rundt 1200 mennesker i influensasesongen 2017/2018. Epidemiolog Eiliv Lund var en av forfatterne av et presist innlegg i Dagens Næringsliv i mars 2020 under tittelen: «Koronaepidemien synes ikke å true den norske befolkningens helse». Den holder seg foreløpig godt også i 2021.

LES OGSÅ: Astrid (87): - Helt åpenbart at de ønsker å påvirke folk til å ikke ta vaksinen

Det er vanskelig å direkte sammenligne dødstall og dødsrater mellom land så lenge tallene på begge sidene av brøken ikke er kjent, og i tillegg er det mange ting som skiller oss fra for eksempel Belgia. Lund pekte i sitt innlegg på at demografiske forhold (blant annet boforhold) er en viktig årsak til at man ikke har fått større utbredelse av smitte i Norge. Finland er vel det eneste landet som demografisk ligner Norge og de har per i dag omtrent samme smittetall og dødstall.

Det kan være vanskelig å bevare perspektivet når man så TV-bilder fra forholdene på sykehus i Nord-Italia i mars 2020 – et land med verdens nest eldste befolkning etter Japan og høy befolkningstetthet, og fra Belgia – et land med betydelig befolkningstetthet. God eldreomsorg og klarere definert behandlingsnivå hos pasientene i norske sykehjem er også viktige faktorer som har ført til at vi ikke har overfylte sykehus. Summen av dette, samt tiltakene som er innført, har medført at de direkte konsekvensene av viruset (antall døde), er beskjedent.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag her

Ringvirkningene av nedstengingen i mars 2020, med utsettelse av behandling og utredning av andre alvorlige helsetilstander, er jo foreløpig ikke avklart, men de er neppe ubetydelige. Ubehandlet tykktarmskreft for eksempel har høyere dødelighet enn cov-2-infeksjon. Somatisk og psykisk sykdom som følge av isolasjon vil nok også prege samfunnet i tiden framover.

Konsekvenser for økonomien i samfunnet vårt har vært dramatiske, og arbeidslivet har vært hardt rammet. Mange har mistet jobbene sine, eller har vært eller er permitterte. Det har vært snakket om at alle må bidra i denne «dugnaden». Men i en situasjon hvor alle bidrar med det samme, og mange sitter igjen uten noe (det vil si tap av levebrødet,) kan ikke dette kalles en dugnad. Når dette skrives, har vi i Trondheim et fåtall smittede per dag og nesten ingen innlagte på sykehus. Vi har strengere tiltak enn før, og kanskje har det blitt sånn at det oppleves tryggere med tiltak uavhengig av om disse er målrettet, eller om de har effekt eller ikke.

LES OGSÅ: St. Olav vaksinerer over 1200 ansatte de neste to ukene – Hanne var først ut

Dugnaden derimot, den starter nå. Det ble sagt på Debatten på NRK i mars 2020 at dette viruset var like dramatisk for Norge som den tyske invasjonen i april 1940. Tyskerne kom de, men denne gangen med vaksine. Tyske BioNTech og Pfizer har i samarbeid fått den første godkjenningen for vaksinen her til lands, og dette knapt et år etter at utviklingen startet med en helt ny teknolog med bruk av såkalte RNA vaksiner. Dataene fra vaksinestudiene har vært publisert i anerkjente tidsskriftet, og det har vært kontinuerlig rapportering av data. Dette gjelder også etter at vaksinen er tatt i bruk, slik at man oppnår full åpenhet også rundt bivirkninger.

Det er ingenting per i dag som tyder på at denne vaksinen ikke er trygg, og det særdeles viktig at helsepersonell drar i gang denne dugnaden med vaksinering og beroliger den generelle befolkningen. Det er viktig at ytringer rundt skepsis til vaksinen blant grupper i helsevesenet, har vitenskapelig forankring. Vaksinen vil være det som raskest bringer oss tilbake til normalen, og dette haster da det er begrenset hvor mye mer nedstengning samfunnet vil tåle. Vaksinemotstandere utgjør heldigvis en liten gruppe i Norge, og synes heller ikke å true den norske folkehelsa.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå