Obligatorisk helseattest for alle ved fylte 80 år

Alder alene bør ikke være et kriterium for å kreve helseattest for sjåfører, mener debattanten.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

En skulle etter å ha hørt enkelte aktører i debatten om obligatorisk helseattest for eldre at Arbeiderpartiet ikke er opptatt av trafikksikkerhet. Det er vi i høyeste grad. I dag har vi ei ordning med obligatorisk helseattest, og på tross av det finnes det sjåfører som ikke skulle hatt førerkort.

LES OGSÅ LEDER: Farlig eldrefrieri fra opposisjonen

Når en person blir fratatt førerkort på grunn av for eksempel demens, så er det ikke alderen, men sykdommen som gjør dette. Vi belaster i dag helsevesenet med å sjekke mange friske oppegående folk på grunn av alder, ikke sykdom. Arbeiderpartiet mener at helsevesenet heller må få bruke tiden sin på dem som er syke uavhengig av alder.

LES OGSÅ: Eldre sjåfører og krav til helseattest

Sykdom kan oppstå når som helst, og ikke akkurat når du fyller 80 år. Så la oss heller bruke ressurser på en ordning som ikke er aldersdiskriminerende. Eldre er ikke overrepresentert i ulykkesstatistikken. Sverige og Danmark har ikke obligatorisk helseattest. Arbeiderpartiet mener altså at: Alle med dårlig helse og som ikke er i form til å kjøre bil, skal fratas førerretten på medisinsk grunnlag. Men alder i seg selv kan ikke brukes som en sjablong for å frata folk førerretten. Det vil være aldersdiskriminering. Vi lever lengre, mange er spreke og med god helse tross høyere alder. Det er flott! Legens jobb må være å foreta grundige medisinske vurderinger. Alder alene diskvalifiserer ikke.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå