Å være best på bærekraft må lønne seg

Vår tids største utfordring er klimakrisa. Det grønne skiftet skal ta oss inn i en ny tid med mindre sløsing, lavere utslipp og det skal bli en bedre hverdag i morgen enn den vi har i dag. Skal vi klare et grønt skifte uten høy arbeidsledighet og et lavere velferdsnivå må det lønne seg å være best på bærekraft, det gjør det ikke alltid i dag.

  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Vi i Entreprenørforeninga for bygg- og anlegg (EBA) representerer de største og fleste entreprenørene i næringa. I Trøndelag går mer enn 22 000 mennesker på jobb hver eneste dag til en bygge- eller anleggsplass. Unge og gamle, kvinner og menn. De bygger huset du og familien din bestiller, akkurat slik du ønsker det. De er også verktøyet for politikere og byråkratiet når problemer skal løses, samfunn formes eller omformes.

Har du hørt snakk om miljøbydelen Brøset, utbyggingen av Nyhavna, lakseveien til Hitra og Frøya eller kampflybasen på Ørlandet? Fra gode nabolag for barn og unge til de byggene som skal huse kampflyene og personellet som skal sikre Norges suverenitet er det bygge- og anleggsnæringen som leverer. Men hvordan vil politikerne og byråkratiet at næringen skal utvikle seg, ønsker de å bidra eller være en bremsekloss for bærekraft?

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bygg og anlegg kalles ofte 40-prosentnæringa. Det betyr at byggene våre står for 40 prosent av energiforbruket og næringa står for 40 prosent av globale klimagassutslipp. Det har derfor store konsekvenser for oss alle hvordan næringen utvikler seg fremover, som fersk medspiller i næringa har jeg derfor store forventninger til byggherrer i fylket vår – offentlige som private.

En utfordring entreprenørene våre ofte møter er at ambisjonene er skyhøye for bærekraftige løsninger, men ofte er det ikke vilje til å ta kostnaden med å bygge klimanøytralt og med moderne løsninger. De er ikke villige til å ta de ekstra kostnadene med å kontrollere at bedrifter og underentreprenører er seriøse bedrifter – og til syvende og sist blir prisen det viktigste.

EBA og våre medlemmer ønsker tøffe krav, vi skal være best på bærekraft – økonomisk, klimamessig og sosial bærekraft. Vi har en unik posisjon i Norge og faktisk i verden. Vi har åpenbare spydspisser og fortrinn som gjør at Trøndelag kan være en ledende region for grønn omstilling og bærekraft. Vi har bygd verdens første nye plusshus, vi har et forskningssenter for klimavennlige bygg, i kjernen av teknologihovedstaden ved NTNU. Nasjonale sykehusprosjekter styres og bygges etter kompetansen man utviklet ved utbyggingen av nye St. Olavs og et av de mest kompliserte rehabiliteringsprosjektene i privatmarkedet – nye Britannia hotell er ferdigstilt i byen vår.
Vi får til mye, men vi kan enda mer.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

For i tillegg til å være en av de største distriktsnæringene og den største fastlandsnæringen i Norge er næringen også en av de største innkjøperne. Bedriftene i bygg og anlegg omsatte i 2019 for 600 milliarder kroner og her er det store innkjøp i næringa fra maskinleverandører, byggvareforetninger og produsenter som følger med. Derfor får byggherrene en dobbelteffekt ved å stille tøffe klimakrav i anbud til entreprenørene. I tillegg til å få den beste kompetansen bidrar de også til å utvikle leverandørene lengre ned i kjeden. For det er noen som må bygge, vedlikeholde å reparere utslippsfrie maskiner til byggeplasser. Det er noen som må levere materialene som skal være klimavennlige, men de trenger også et volum – de trenger mengder og de trenger å tjene penger hvis de skal jobbe annerledes.

Vår næring ønsker å være en del av løsningen på klimakrisa og vi er klare til å ta ansvar. Her er den norske modellene et fortrinn i dette arbeidet. Bedriftene, de ansatte, organisasjoner og myndighetene kan trekke i lag på tur ut av pandemiene og gjøre samfunnet enda bedre. Vi mener en satsing på bærekraft er å satse på entreprenører som anerkjenner fagkompetanse og som satser på kunnskap. De tar inn lærlinger og bruker leverandører som vil ta steget opp og frem.

Vi er klare for et taktskifte i bygge- og anleggsnæringen for mer bærekraft, er dere som politikere og byggherrer klare for det?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå