Norge må nå målene i Parisavtalen!

Slik når vi målene i Parisavtalen som jeg trodde Sp var for, men jeg har nok tatt feil, skriver Jon Gunnes i dette debattinnlegget.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Norske klimagassutslipp har gått ned fire år på rad. Det er et tydelig bevis på at klimapolitikken virker. Likevel ønsker Sp´s Ola Borten Moe retningsendring i klimapolitikken. Han vil for eksempel at vi skal kjøpe utenlandske klimakvoter i stedet for å investere i norske klimatiltak. Venstre mener det er feil løsning, både for å få ned utslippene våre og for å ruste norsk arbeidsliv for framtida.

LES OGSÅ: Vil blokkere Sp og Borten Moe fra ett departement hvis det blir regjeringsskifte

Sp mener Norge bør droppe klimatiltak innenlands og kjøpe europeiske klimakvoter. Det er den samme, feilslåtte politikken Ap, Sp og SV førte for ti år siden, og den har bare blitt mer feil siden den gang. For den norske klimasatsingen handler ikke bare om å kutte norske utslipp, den er også en storstilt og fremtidsrettet satsing på å skape nye norske arbeidsplasser.

Det Borten Moe i realiteten foreslår, er at vi bruker norske penger til at andre land utvikler nye løsninger og teknologi, og får et konkurransefortrinn i nærings- og teknologiutvikling. For hva er det vi gjør når vi bevilger penger til å kutte utslipp? Jo, i stor grad handler dette om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsplasser. En stor andel av midler til klimakutt i statsbudsjettet går til å skape nye løsninger for hvordan vi produserer energi, hvordan vi reiser, hva vi spiser og hvordan vi utvikler byene våre. Dette er rett og slett å skape nye norske jobber.

LES OGSÅ: Erling Moe (V): Det er nesten komisk når MDG kaller klimaplanen en fallitterklæring og et svik

Den norske økonomien er fremdeles for bundet til inntekter fra olje og gass. Samtidig ser vi en tydelig dreining fra fossil til fornybar energi over hele verden. Den Europeiske investeringsbanken, Oljefondet og World Bank Group har for lengst sagt at de vil redusere investeringer i fossil energi kraftig. Aksjefondet med aller best avkastning i 2020 er Handelsbanken Bærekraftig Energi. Den har gått opp nesten 50 prosent så langt i år. Bevisene for at grønne investeringer er de som lønner seg, er mange.

Når klimagassutslippene går ned fire år på rad, er det fordi det gjennomføres sterke og effektfulle tiltak. Samtidig er klimatiltakene viktige for å skape nye, grønne arbeidsplasser. La oss ta noen eksempler fra årets statsbudsjett: 3,3 milliarder kroner er foreslått av regjeringen til Norges viktigste instrument for grønn omstilling, Enova (med hovedkontor i Trondheim). Dette er ikke et tankeløst eller godhjerta tiltak. Det er penger som i stor grad går til bedrifter for å omlegge industri, utvikle grønne maritime løsninger, nye energisystem og transportløsninger. Det går til pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Som gjør at norske bedrifter utvikler nye, konkrete løsninger.

LES OGSÅ: Vi har veldig, veldig dårlig tid

Et annet eksempel er støtte til fylkeskommuner for å bytte ut svært forurensende hurtigbåter med nullutslippsbåter. Trøndelag fylkeskommune har vært frempå her! Dette betyr oppdrag for norske verft. Og det betyr sterkt økt konkurransekraft i en viktig norsk bransje. Ønsker Sp at norske skattepenger heller skal gå til at andre land er først ute og utvikler nullutslippsløsninger for skipsfarten? Og at norsk skipsfart blir akterutseilt?

Å være først ute, skaper konkurransefortrinn. Det er ingen tvil om hva våre viktigste samarbeidsland vil etterspørre både på kort og lang sikt: Fornybar energi, produkter med lave klimagassutslipp, nullutslippsteknologi. Slik når vi målene i Parisavtalen som jeg trodde Sp var for, men jeg har nok tatt feil. De går jo imot de mest effektive tiltakene!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!

På forsiden nå